Fem av deltagerne i dokumentar-serien "Fyrbarna": Lin Dybvik, Anne-Grete Sætren, Helge Johnsen, Grete Sofie Hamnøy Holen og Lillian Wågø Morfjord. Foto: Elisabeth Carrera, 2022.

Endelig! Nå vises dokumentarserien på NRK1. Ta del i tårer og latter, mest av sistnevnte, fra en svunnen tid på fyrene. I mai var «fyrbarna» samlet på Lindesnes.

Tekst og foto: Elisabeth Carrera.

Filmteamet samlet «fyrfamilien sin»

Seks av de tolv som portretteres i serien, møttes på Lindesnes fyrstasjon, som også er bakteppe for første episode. Vertskap var filmskaper Tor Segelcke og TV-journalist Rita Enstad-Karlsen, som de siste årene har blitt kjent med fyrhistorien og livsfortellingene til folk som vokste opp på disse utpostene.

Rita Enstad-Karlsen og Tor Segelcke har laget dokumentarserien «Fyrbarna».

Tor gjorde research, filmet og formet prosjektet, mens Rita fikk frem de gode fortellingene under intervjuer ute på sju fyr. Mot alle odds klarte de å gjennomføre filmopptakene koronasommeren 2020.

Rita Enstad-Karlsen (til venstre) og tre av dem som deler minnene sine i serien: Grete Sofie Hamnøy Holen, Lillian Wågø Morfjord og Anne-Grete Sætren. Til sammen har de bodd på, eller gjort frivillig arbeid ved, seks fyr.

Første episode – familien Dybvik på «Neset»

Oppvekst på nettopp Lindesnes fyrstasjon er tema for første episode i serien. Rolf Dybvik fikk tjeneste der i 1974 og flyttet inn i assistentboligen sammen med kona Eva og datteren Lin. Etter hvert fikk de også to sønner, og Lindesnes ble et spennende barndomsparadis. Fyrstasjonen og det dramatiske landskapet på neset var lekeplass, og med skrekkblandet fryd utforsket barna bunkerne og de underjordiske gangene fra krigens dager.

Eva og Rolf Dybvik med datteren Lin.

I dag er søsknene Lin, Bjørn Magne og Karl Richard glad for den frie tilværelsen og leken på Lindesnes. De har fått et nært forhold til sjøen og de voldsomme naturkreftene de kjenner fra barndommen.

Tidsvitner fra hele landet

Da Tor Segelcke startet arbeidet med dokumentarserien, var Sonja Selvig Langseth det første tidsvitnet han kom i kontakt med. Sonja forteller levende om det lille samfunnet på Svenner utenfor Larvik. Det bodde fire familier på fyrstasjonen, og bestevennen hennes var Olav, som var to år yngre enn henne. Om vinteren var de isolert på fyret i lange perioder, men om sommeren var det liv og røre med mange badegjester. Barna hadde sin egen robåt og kunne utforske holmer og skjær. Sonja tjente seg lommepenger ved å selge selvfangst til turistene.

Sonja Selvig Langseth ved Svenner fyr. Foto: Privat.

Lillian Wågø Morfjord forteller også om spenningen når de ventet gjester til fyret. Barna sto oppe i tårnet og speidet etter dem. Hun bodde på Skomvær fyrstasjon sør for Røst i Nordland, og både hun og mannen Karstein har nært forhold til fyret i dag.

Lillian Wågø Morfjord, som vokste opp på Skomvær fyrstasjon, og ektemannen Karstein.

Felles erfaringer

Under samlingen på Lindesnes fikk deltagerne se alle episodene av serien, og det var god tid til å utveksle erfaringer.

Serien «Fyrbarna» ble vist i fjellhallen på Lindesnes fyrmuseum. Stillbildet er fra Utvær fyr.

Det er flere likhetstrekk mellom minnene fra deres barndom på fyr. Det er beretninger om hverdagsliv med krevende rammer, men hvor barna opplevde stor livsglede og frihetsfølelse. Fyrstasjonen var et kjært hjem, men noen tok turen opp i tårnet, rettet blikket mot horisonten og tenkte på verdenen som ventet der ute.

Fra venstre, midt i bildet: Helge Johnsen og Rolf Dybvik på omvisning i tårnet på Lindesnes.

Under arbeidet med dokumentarserien fortalte Tor Segelcke:
-Jeg har vært opptatt av å finne folk som kan fortelle kuriøse, morsomme, spennende og dramatiske historier fra sin oppvekst. Det fant jeg. Felles for dem alle er at de har et nært forhold til fyret og sine foreldre, og de er utpregede naturmennesker. De har også en evne til å være alene og selvstendige. Mange av dem setter pris på friheten de fikk til å leke på fyret og rundt på øya. Mange av dem er også glad i storm og uvær. I voksen alder oppsøker de det for å gjenoppleve barndommen.»

Serien på fire episoder vises på NRK fra mandag 27.juni. Der møter du tidsvitner som forteller om oppveksten sin på fyrene Lindesnes, Kråkenes, Skomvær, Svenner, Utvær, Tranøy og Store Torungen.

Se «Fyrbarna» på NRK og les om fyrene i serien