alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Buholmen fyr ved Brønnøysund (Nordland) kan være eldre enn sitt rykte, skal en tro et gammelt sjøkart.

I følge standardverket om norske fyrstasjoner, Norges fyr (Bjørkhaug og Poulsson) ble Buholmen fyr tent 1. september 1862. Fyrstasjonen ble flyttet til Østre Prestøya i 1896, og den tidligere eieren av Østre Prestøya overtok deretter fyrhusene på Buholmen, i et makeskifte. Stedet er stadig i privat eie, med fastboende person.

 

Fyret eksisterer imidlertid tilsynelatende tidligere enn 1862. Navnet Buholmen Fyr kan leses på sjøkartet fra ”Leköe til Dönnæsöe” (Leka til Dønna), som er utgitt av ”den Kongelige Norske Regjerings Finans- Handels- og Told Departements Foranstaltning … Med en Beskrivelse 1835”.

 

Dersom 1835 viser til året for kartproduksjonen, kan en fristes til å tro at kartet med fyrnavnet kan være laget 37 år før opprettelsen av fyret på Buholmen. Det vil i tilfelle endre fyrhistorien i det nordafjellske Norge. Villa fyr (Nord-Trøndelag) fra 1839 har offisielt vært nevnt som eldste fyr nordafor Trondheimsfjorden. Skriftlige kilder forteller også om et fyr på Meløya i Øksnes (Nordland) allerede i 1804.

 

Forklaringen på at Buholmen fyr står på et sjøkart der beskrivelsen sies å være fra 1835, kan muligens være at selve kartet opprinnelig stammer fra 1835, men at Buholmen fyr er blitt inngravert seinere, ved et nyere opptrykk (etter 1862) av det samme kartet. Kartproduksjon var en meget omstendelig prosess tidligere, og en foretrakk å oppgradere et gammelt kart så lenge som mulig fremfor å lage et nytt. En mulig tolkning er også at kartbeskrivelsen fra 1835 er eldre enn kartet. En nærmere undersøkelse kreves for å bringe klarhet i denne saken.