alt
Det var her på Lindesnes fyr at Norsk Fyrhistorisk Forening ble stiftet for 25 år siden

Norsk Fyrhistorisk Forening skifter i dag navn til Norsk Fyrforening (NFF). Navneskiftet finner sted på samme dato som foreningen ble stiftet for 25 år siden. 

– Det at foreningen skifter navn betyr ikke at vi ikke skal arbeide for bevaring av fyrstasjonene. Vi skal fortsatt dokumentere og formidle historien om disse kulturminnene og menneskene tilknyttet dem. Vi tror et navneskifte til Norsk Fyrforening signaliserer at arbeidet vi legger ned er fremtidsrettet og dreier seg om mer enn bevaring av fyrhistorien, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland. 

Vedtaket om skifte av navn på foreningen fra 24. august 2022, ble fattet av landsmøtet i mars. 

Det nye navnet gir et signal om at foreningens ved siden av det å ta vare på fyrene som maritim kystkultur, også skal virke for ny bruk av fyrstasjoner og fyrlykter langs norskekysten for at de skal være tilgjengelige for allmennheten.