Fylkeskommunen i Agder har gitt Kystverket dispensasjon til å gjøre endringer i den gamle betongbrygga på Hatholmen fyr ved Mandal.

Under arbeidet med å rehabilitere bryggeanlegget så har det vist seg at dekket ikke var heldekkende, slik man trodde. Det har vist seg at dekket på betongbrygga er et skall som har slått sprekker og med utraste partier. Brygga utgjør dermed en sikkerhetsrisiko. På den bakgrunn har Kystverket søkt om dispensasjon fra vernebestemmelsene, for å sikre brygga for fremtiden.

Ekstremvær og store værpåkjenninger vil etter Kystverkets mening gjøre det vanskelig å ivareta fremtidig vedlikehold av den gamle betongbrygga på Hatholmen, dersom de ikke får gjøre de nødvendige tiltakene de ber om.

Rådgiver Pål Gitmark Eriksen i Agder fylkeskommune synes Kystverkets planer er logiske og innvilger dispensasjon til å foreta arbeidene under forutsetning at rekkverket og den gamle trappa blir ivaretatt.