Kronprins Haakon på Steilene fyrstasjon. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff.

I går åpnet en stor maritim konferanse i tyske Rostock, og Kronprins Haakon viste frem fyr-perlen i sin digitale tale.

Det kongelige hoff melder om kronprinsens engasjement for kystnæringen og havet. Da han skulle holde tale, så valgte han like godt å ta med hele konferansen til Steilene i Indre Oslofjord.

– Den gamle skipsleden er en viktig rute mellom Oslo og havnebyer over hele kloden, slik havet alltid har vært Norges bindeledd til Europa og resten av verden. Havet er en viktig transportåre, et enormt matkammer og en gigantisk, fornybar energikilde, i tillegg til å by på fantastiske opplevelser. Men hvis vi fortsatt skal kunne høste fra havet slik vi har gjort gjennom generasjoner, er vi nødt til å sørge for at havets helse holdes ved like. I dag trues det av klimaendringer og forurensning – ikke minst i form av plast, påpekte Kronprins Haakon og understrekte behovet for handling.

Talen var tatt opp på Steilene og viste de mange deltagerne på konferansen flotte bilder fra øyene rundt Oslo.

Les om Steilene fyrstasjon