songvaar3LarsVerket
Kystens dag feires over hele landet 9. juni. Bli med! (Foto: Lars Verket)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fra 15.-16. oktober arrangeres kystledseminar for kystledene og alle som er interessert i friluftslivet langs kysten på Sola Strand hotell.

Kystledgruppa som består av representanter fra Oslofjorden Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norsk Turistforening, Forbundet Kysten og Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer til kystledseminar.

– Det er mye som skjer på kysten innen dette temaet, og det er fint å ha en felles møteplass for diskusjon og for å stake ut retningen videre, sier Anne-Mari Planke fra DNT.

Prisen for å delta disse to dagene er 2100,- per person. Påmelding sendes til Anne- Mari Planke så raskt som mulig og innen 9.oktober på e-post: anne-mari.planke@dnt.no.

Progam for kystledseminaret finner du her.

 

Tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet

Det gjøres oppmerksom på at fristen for søknader om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet en endret fra tidligere år. Frist for søknad om spillemidler, med tildeling i 2016, er satt til 1.november 2015.

Se vedlagt orientering.