I løpet av sommeren vil det skje store forandringer på Hendanes fyrstasjon ved Måløy i Kinn kommune. Kystverket har satt i gang et stort rehabiliteringsprosjekt til en verdi av to millioner kroner.

– Det er flott at Kystverket har besluttet å rehabilitere Hendanes fyrstasjon og jeg gleder meg til å se resultatet. Fyrstasjonen har forfalt sterkt gjennom mange år og jeg fryktet lenge at fyrstasjonen skulle ha blitt revet på grunn av den dårlige forfatningen det er i, sier faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening.

Hendanes ligger klistret inntil den stupbratte bergveggen. Foto: Norsk Fyrforening

Fyret er nærmest limt fast i klippeveggen – der det ligger i det stupbratte terrenget ut mot Stadthavet. – Hendanes fyr er en unik plass med en unik beliggenhet. Etter en befaring i fjor gikk jeg straks i gang med å søke om midler til vedlikehold, og fikk tildelt nok penger, vel to millioner kroner, til å ruste opp byggene på fyrstasjonen. Det er dette arbeidet vi nå er i ferd med å igangsette, sier Pål Buch i Kystverket.

Vannlekkasje

I første omgang er utvendig vedlikehold som skal igangsettes. Deler av kledningen på hovedhuset er råtten og må skiftes ut. Det som ikke er råttent skal skrapes og males. Kledningen på uthuste skal skiftes helt ut. Skiferen på takene skal tas ned for at man skal legge nytt tak. Skiferen skal så remonteres, og det skal på plass nye takrenner.

Behovet for rehabilitering er stort på Hendanes fyrstasjon i Kinn. Foto: Norsk Fyrforening

Samtlige av fyrstasjonens vinduer skal settes i stand med nye glass.

Det er en stor vannlekkasje i den ene gavlveggen mot vest – skader som skyldes stormskader. – Dette blir en av de viktigste tingene å fikse, fremholder Pål Buch.

Når man går i gang med arbeidene innendørs er uvisst, men Pål Buch er overrasket over tilstanden innendørs. – Vi hadde med oss verktøy for å komme oss inn i hovedbygget. Det ser faktisk overraskende bra ut innvendig. Fyrbygningene er gamle, men solid bygd.

Corona-midler

– Selv om Hendanes er i svært dårlig forfatning, så ble det gjort et godt arbeid av Kystverket og kommunen med å sette i stand gangveien med nytt rekkverk opp til fyret, fjellsikring samt selve lykta ble rehabilitert. Dette arbeidet ble utført ekstra-coronamidler fra Stortinget i 2020, forteller faglig rådgiver Schau.

Lyktehuset på Hendanes er bygget på en lav sokkel inntil hushjørnet og ble rehabilitert med Corona-midler fra Stortinget i 2020. Foto: Norsk Fyrforening

Han legger til at Hendanes er av de fyrstasjoner som ikke er fredet. – Derfor er det flott at Kystverket har funnet penger til å rehabilitere bygningsmassen på fyrstasjonen. Hendanes er ikke fredet, men stasjonen er et viktig kystkulturminne som må tas vare på, sier André Schau.

Det er ikke avklart hvilken etterbruk det blir på Hendanes fyrstasjon. – Det finnes flere alternativer til ny bruk av fyrstasjonen, men etter det jeg kjenner til så har ikke Kystverket bestemt seg for hva de vil gjøre. Når fyret er satt i stand så er det mange muligheter for ny bruk, sier styremedlem Tor Magne Gangsøy i Norsk Fyrforening.

Det er ikke avklart hvilken bruk det blir av fyret etter rehabiliteringen. Foto: Norsk Fyrforening

Angrepet fra luften

Lyset på Hendanes ble tent for første gang i 1914. Stasjonen ble bygget for å vise vei inn i Torskangerpollen, som var en viktig nødhavn. Stasjonen besto av et bolighus med lykt på lav sokkel inntil hushjørnet, uthus, oljebu og naust.  Lykta fikk linsa fra Lille Torungen fyrstasjon som ble lagt ned samme år. – Beliggenheten gjorde at Hendanes fyrstasjon ble regnet som en vanskelig plass å bo og arbeide. I de 38 årene fyret var i bemannet drift var det i alt åtte fyrvoktere og deres familier som drev fyret, forteller faglig rådgiver André Schau.

Hendanes fyr under oppbygging av fyrstasjonen i 1913. Foto: Arkivverket

Tor Magne Gangsøy forteller at allierte fly angrep fyret under Den andre verdenskrig. – Både fyrvokteren og flere i hans familie ble skadet under angrepet. Fyrets utfordrende beliggenhet førte til at det ble avbemannet i 1952 har fyret fungert som ubetjent fyrstasjon, sier Gangsøy.

Ferdig i august

Arbeidene på Hendanes fyr har allerede startet og utgangspunktet er i følge Pål Buch,  at de er fullført innen utgangen av august.

– Det vil være mulig å gå stien ut til byggeplassen, men vi kommer til å stenge av selve fyret og området rundt for å ivareta publikum som sikkerhet, sier Buch.

Det var krevende for familier å bo på Hendanes fyr. Foto: Arkivverket