Hameparken i Ørsta er til minne om de som sikret kysten med lykter og andre sjømerker. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Har du hørt om Ørsta Hamnepark, spør daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Hun har besøkt parken som ble etablert i 2009. – Parken er til minne om de mange som reiste kysten rundt for å gi oss sikre farleder fra nord til sør, sier hun.

På informasjonsskiltet står det følgende:

«Hamneparken er ein minnepark til dei mange som merka opp kystleiene, utforma og opparbeidd med stor dugnadsinnsats av Ørsta småbåtlag.

Ørstingane har over 150 års historie med oppmerking av sjøvegene frå grensa mot Russland i nord til Svenskegrensa i sør. Ein slik innsats er heilt spesiell for eit lite bygdelag. Det er ein arv det er verdt å ta vare på.

Parken er vakkert anlagt. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Parken er utstyrt med mere som er nytta langs kysten og som Kystverket har gitt til Ørsta Småbåtlag i gåve.

Maritimt miljø

Ørsta kommune overtok parken med desse orda: Det har vorte ein flott park med maritimt miljø og ørstingane kan være stolte av parken. Det er ein storarta dugnad som ligg til grunn for parken, og småbåtlaget har gjort ein fantastisk jobb som dei fortener honnør for. «

En rekke av fyrbyggerne kom fra Nord-Vestlandet. Foto: Henriette Marie Skjæveland

-Parken er virkelig verdt et besøk, og det er flott å se hvordan arbeidet med merking til sjøs har blitt hedret på en slik fin måte. Flott å se utvalget av sjømerker og kunne lese små informasjonsplater om hver av tingene. I tillegg kan man få teste hvordan klokketårnet lød, ja dette ble brukt til navigasjon ved dårlig sikt og med stor trafikk! Tusen takk til Kystverket og de frivillige som har fått dette i stand, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.