alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Statens kartverk vedtok 9. februar 2010 skrivemåten av et fyrnavn i Sør-Trøndelag, Vågsøya (fyrlista nr. 468600). Fyret på Vågsøya (Bjugn kommune) ble opprettet i 1921. For å skille denne Vågsøya fra Vågsøya litt lenger nord (nå Linesøya i Åfjord), har øya i visse kretser vært kalt Asenvågsøya (etter naboøya Asen). Ved opprettelsen fikk fyret navnet Asenvågøy. Dette fyrnavnet kan ha bidratt til å svekke det rette øynavnet i folks bevissthet, ettersom fyrnavnet ble kjent utover lokalmiljøet.

 Vedtaket fra Statens kartverk viser at man har lagt til grunn at det riktige, lokale navnet på øya er Vågsøya. Folk som har besøkt øya, kan bekrefte at den bærer navnet med rette – vågen som går inn fra sør, danner en av de beste natur­havnene i kystleia. Med vedtaket om Vågsøya som navn også på fyret, følges regelen i Lov om stadnamn som sier at skrivemåten av et navn i dets primære funksjon (i dette tilfelle som øynavn) skal være retningsgivende for skrivemåten i andre funksjoner (i dette tilfelle som fyrnavn).

 

Skrivemåten av ett og samme fyrnavn har variert mange steder, av ulike årsaker. Her kan nevnes Guldholmen/Gullholmen, Hatholmen/Hattholmen, Feistein/ Feisteinen og Skraaven/Skrova. Noen fyr har fått endret navn i løpet av levetida, som Torgauten > Strømtangen, og Bodø > Nyholmen. Enkelte fyrnavn strir mot regelen om at primærnavnet skal være retningsgivende for sekundær­navnet (Ryvingen fyr ligger på øya Ryvinga, Grasøyane fyr ligger på Grasøya). Med digitale arkiv og søkemuligheter vil det utvilsomt være en fordel å få fastsatt skrivemåter av samtlige fyrnavn, en gang for alle, og samle informa­sjonen om ett og samme fyr under én skrivemåte.

 

SISTE: Avisa Fosnafolket melder (16.03.) at Kystverket har påklaget navnevedtaket, med tilvising til at Asenvågøya er et godt innarbeidet navn for sjøfarende, og at navnet Vågsøya forekommer flere steder langs kysten og derfor kan forveksles med disse.