Torungens Venner lansere en egen app som sender ut tåkesignalet fra Torungen fyr hver gang det fødes et barn i Arendal. Målet er å få reaktivert tåkeluren på fyret. Fra venstre Bjarne Hiis, ordfører Robert Cornels Nordli og Toralf Taraldsen. Foto: Torungens Venner

Gjennom prosjektet «Lyden av Arendal» håper Torungens Venner å få Kystverket til å reaktivere tåkeluren på fyret.  Nå lanserer venneforeningen en egen app, slik at folk kan få lyden av tåkeluren på sin mobiltelefon.

-Hver gang det fødes et barn i sørlandsbyen lyder tåkeluren hos alle som har lastet ned app´e. Dette har vi gjort for å få mer oppmerksomhet omkring tåkeluren, sier Bjarne Hiis leder av prosjektet i Torungens Venner.

Taus siden 1987

Tåkeluren på Torungen var aktiv frem til 1987. Foreningen arbeider for å få Kystverket til å reaktivere tåkeluren på fyret. Den nye app´en er et ledd i det arbeidet, og prosjektet har fått navnet «Lyden av Arendal».

Tåkeluren på Store Torungen har vært taus siden 1987. Nå håper Torungens Venner Kystverket vil gi tillatelse til at den reaktiveres.
Foto: Torungens Venner

Tåkelursignalet sendes hver eneste gang det fødes et nytt barn på fødeavdelingen på sykehuset. Inntil app´en ble lansert,  kunne man høre lyden av tåkeluren på  utvalgte steder i Arendal by. Fyrforvalter Knut Mørland på Torungen har fått plassert ut to meter høye kopier av Store Torungen fyr i Arendal kultur- og rådhus, på Arendal bibliotek og i Vitensenteret SØR.

Ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune var blant de første som lastet ned app´en til Torungens Venner. Bjarne Hiis forteller at «Lyden av Arendal» var finaloppgaven i årets utgave av «Påskelabyrinten» på NRK.

-En avgjørende faktor for at Arendal ble målet for årets Påskelabyrint, var nettopp opplysningen om at vi tuter hver gang en ny innbygger kommer til verden, sier ordfører Robert Cornels Nordli.

Nytt liv

-Lyden som tidligere reddet liv, varsler nå om nytt liv. Når barnet har kommet til verden starter vakthavende jordmor med et tastetrykk «Lyden av Arendal», slik at alle vet at nå – akkurat nå er vi blitt én til i kommunen, legger Hiis til.

Mr. «Torungen» – fyrforvalter Knut Mørland har i lang tid
arbeidet for å få tåkeluren tilbake på Torungen. Foto: Norsk Fyrforening

Torungens Venner mener at tåkeluren fra Store Torungen er selve lyden av Arendal.

-Den er en del av vår identitet – en del av vårt arvesølv, og bør sikres for ettertiden. Torungens Venner planlegger sammen med en rekke sponsorer flere nye steder hvor «Lyden av Arendal» skal kunne høres, avslutter Bjarne Hiis.