Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrsommeren 2010 er over. Mange kan se tilbake på sitt første fyrbesøk. Noen har vendt tilbake for å oppsøke, oppleve eller arbeide for et nytt fyr, eller ”sitt” fyr.

Vi tror fyrminnene er like mangfoldige som fyrvennene selv. Send oss gjerne (foreningen@fyr.no) noen linjer om fyrdrømmen, reisen til fyret, kaffekoppen på berget, lys og luft, vind og vatn, historien rundt veggene, arbeidsoppgavene i dugnaden, eller verdien i å eie og viktigheten av å ta vare på slike kulturminner. Et bilde kan også fange inn og vise stemningen rundt akkurat den utposten du hadde valgt deg ut.

På forumet på nettsidene fyr.no kan du også dele minnene og tankene omkring fyr og fyrhistorie med andre, og utfordre fyrvenner kysten rundt til å gjøre likeså.

 

Bøkfjord fyr (Sør-Varanger kommune, Finnmark) ble opprettet i 1910, som innseilingsfyr for Kirkenes. Det ble ødelagt under krigen, men gjenoppbygd. I 2006 ble fyret avbemannet, som det siste i landet. På klesnora henger ennå noen klesklyper, i den kalde vinden fra Nordishavet. Denne maidagen var det mulig å komme i land ved fyret, men sjødrag gjør det vanskelig å etablere ny bruk av stasjonen.