Search at Fyr.no

Ålesund kommune, Møre og Romsdal

Ålesund fyrstasjon: Molja

Opprettet:
1858
Funksjon:
Havnefyr
Utvikling:
Automatisert og avbemannet i 1889. Ny fyrlykt ble montert på fyrtårnet.
Eier:
Staten, Kystverket
Vernet:
Nei
Besøksfyr:
Ja
Overnattingsfyr:
Ja
Ny bruk:
Ålesund havnefyr leies nå av Hotel Brosundet, som har innredet det til et spennende hotellrom.
Hjemmeside:
NFF-medlem:
Nei
Havnefyret i Ålesund har blitt til rom 47 på Brosundet Hotell

Området der Ålesund ligger, har en lang historie, men stedet ble først kjøpstad i 1848. Utover i århundret opplevde byen en sterk vekst samtidig med fiskerinæringen på Sunnmøre generelt. Etter hvert som bruken av havna i byen økte kraftig, ble det nødvendig å markere den med et fyrlys. Det skjedde i 1858 da det ble bygget et lite fyrtårn ytterst på moloen i havna. Tårnet inneholdt bare et lite vaktrom i tillegg til lykta. Fyrvokteren var bosatt et annet sted i byen. Ålesund havnefyr ble reist med tilskudd fra Fyrvesenet, men skulle drives av Ålesund havnevesen, eller havnekommisjon som det da het. Den situasjonen varte i nesten 20 år, på tross av at havnekommisjonen mente at det var Statens oppgave å drive også dette fyret, siden det ikke bare viste vei for skip inn i havna, men også var viktig for skipene i leden forbi byen. I 1877 overtok så Fyrvesenet ansvaret for dette fyret også, og fyrvokteren ble statsansatt. I 1886 blir fyrtårnet forhøyet tre meter, og lykta skiftes ut med et sterkere 6. ordens lys. Som bemannet fyr levde det bare tre år til før det ble gjort om til automatisk lykt.

Det er fortsatt lys i tårnet, men resten av bygningen har fått et helt annet bruksområde, nemlig som hotellrom. Brosundet Hotell, fem minutters gange unna, leier fyrtårnet av Kystverket og bruker det som et spesielt hotellrom. Kreative arkitekter og bygningsfolk har laget et elegant og fullverdig bad i første etasje av tårnet som bare måler tre meter i diameter. I annen etasje har de fått på plass en spesialbygget seng som opptar halvparten av plassen. Om de ønsker det, får gjestene frokosten levert på døra om morgenen. For både nybakte brudepar og andre gjester har et opphold i  rom 47 på Brosundet Hotell blitt svært populært.

For innbyggerne i Ålesund verdsettes også det  rødmalte fyrtårnet på moloen svært mye, og det er utropt til kommunens tusenårssted. Fyret kalles lokalt for Molja. Molje er det sunnmørske ordet for molo.

Tekst: Per Roger Lauritzen, 2019.