Medlemsfordeler

Som medlem i NFHF nyter du godt av visse eksklusive fordeler:

– Tilgang til et bred nettverk av drivere av norske fyr og fyrvenner langs hele kysten

– Medlemsbrev med oppdateringer

– Invitasjon til fyrhistorisk seminar og andre møter

– Mulighet til å søke mva-kompensasjon for arbeid på fyr

– Tips og veiledning vedrørende søknad om tilskudd til arbeid på fyr

– Ikke minst bidrar du som medlem til viktig arbeid for bevaring og ny bruk av fyr

Bli medlem i Norsk Fyrhistorisk Forening Meld deg inn på nett »

Bli medlem i Norsk Fyrforening
Meld deg inn på nett »

Kontingentsatser og påmeldingsskjema

Her kan du / dere fylle ut skjemaet for å bli medlem i foreningen.
Du kan velge mellom flere typer medlemskap, kryss for det som passer deg / dere.

Ved familiemedlemskap må navn på hovedmedlem fylles inn i navnerubrikken mens familiemedlem /-er som kommer i tillegg, oppgis i egen rubrikk.

Ved fyrmedlemskap (lag, forening etc) må navn på fyr oppgis.

Kontigentsatser

Landsmøtet 2012 i Fyrhistorisk forening vedtok følgende satser:

Fyr/fyrforening
400 kr
Enkeltmedlem
250 kr
Familiemedlem
100 kr
Bedrift og offentlige instanser 600 kr

Meld deg inn