Sjovegen Kystverket
19,3 milliarder kroner er i f.b.m. NTP tildelt sjøtransporten og havnene, men det har vært svært lite fokus på dette i debatten rundt transportplanen, mener kystdirektør Kirsti Slotsvik. Foto: Kystverket
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

Under Norsk Havneforenings årsmøte i Narvik nylig var myndighetenes storsatsing på sjøtransport tema.

Statssekretær Hugo Bjørnstad fra Fiskeri- og Kystdepartementet presenterte regjeringens nyslupne strategi for økt nærskipsfart «Mer gods på sjø«. Assisterende kystdirektør Per Jan Osdal presenterte Kystverkets planer for satsning på konkurransedyktig sjøtransport.

Les mer fra Norsk Havneforenings årsmøte her