Formål og historikk

Norsk Fyrforening (NFF) er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem. Foreningen ble stiftet i 1997 og har utviklet et stadig tettere samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea. Les om foreningens historie.

I 2017 ble foreningen tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren. Prisen ble tildelt for NFFs innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner.

I dag er vi interesseorganisasjon for 101 medlemsfyr. Blant medlemmene finner vi venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie.

Meld deg inn som medlem her »

Vedtekter 2024

Sekretariatet

Telefon: 929 89 205/971 77 804
E-post: info@fyr.no

Norsk Fyrforening
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

Landsmøtet

Landsmøtet er høyeste organ i Norsk Fyrforening, og det avholdes innen 1. juni hvert år. Landsmøtet velger et styre, som leder foreningen mellom landsmøtene. Se vedtektene

Vedtekter 2024

Landsmøtet 2024

Landsmøtedeltagerne i 2024 besøkte Heggholmen fyr.

Landsmøtet 2024 ble avholdt i Oslo 19. – 21. april 2024.

Landsmøtedokumenter

Protokolllandsmøte2024

 

Samme helg som landsmøtet var det seminar og fyrbesøk på Vågsøy, i Ulvesund og Florø, som del av prosjektet Regional fyrhistorie, som er et samarbeid med Kystverkmusea.


Tidligere års saksdokumenter

2023:

Landsmøteprotokoll

Landsmøtedokumenter

2022:

682122 – Innkalling_Landsmøte_i_ NFHF

2021:

Saksliste
Årsmelding for 2020
Regnskap for 2020 med revisjonsberetning
Sak 05/21 – Vedtektsendringer
Sak 07/21 – Saker meldt inn av medlemmer
Årsplan for 2021
Budsjett for 2021
Valgnemndas innstilling, som ble fremlagt på landsmøtet

Protokoll 2021

Styreleder Henriette M. Skjæveland ønsket velkommen under det digitale landsmøtet 20. mars 2021.

 

2020:

Revidert saksliste 2020
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Revisjonsberetning 2019
Årsplan 2020
Budsjett for 2020
Valgnemndas innstilling

Protokoll 2020

Landsmøtet 2020 ble holdt 22. august, med en kombinasjon av fysisk og digital deltagelse. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.

 

2019:

Saksliste 2019
Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Vedlegg til sak 05/19
Årsplan 2019
Budsjett 2019
Valgnemndas innstilling 2019

Protokoll 2019

Landsmøtet 2019 ble holdt på Hitra, men deltagerne var på dagsbesøk på Sula fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen.

Styret

Henriette M. Skjæveland

Daglig leder, henriette@fyr.no

Fyrsaken fenger meg, for jeg er fasinert av stedene, byggene og historiene. Det er ikke en selvfølge at alle fyrene står, og de bør gjøres tilgjengelige på sitt vis.

Les om Henriette

Yrke: Daglig leder i Norsk Fyrforening

Jeg liker det maritime og har seilt, padlet og rodd i mange år. Jeg sitter i styret for venneforeningen til Søndre Katland fyr og er involvert i oppussing og vedlikehold av fyret. Jeg jobber også for å få restaurert kullfyret på Markøy og er styreleder i Markøy fyrs venner.

Fartstid i NFF:
• styremedlem 2017-2018
• nestleder 2018-2020
• styreleder 2020-2023

Daglig leder 2023-

Andre verv:

 • Markøy Fyrs Venner, styreleder
 • Venner av Søndre Katland, styremedlem
 • Varnes Fyrs Venner, styreleder
 • Flekkefjord og Oplands Turistforening, vararep. til styret

Marius Holst

Regnskapsmedarbeider, mh@fyr.no

André Schau

Faglig rådgiver, ansc3@online.no

Sven Gj. Gjeruldsen

Styreleder, sgg@fyr.no

Jeg vil bidra til å spre kunnskap om kystkulturminner og deres historie.

Les om Sven Gj.

Yrke: Assisterende kommunikasjonssjef.

Jeg er opptatt av fyrstasjonene og fyrlyktenes historie og bevaring. Jeg bidrar til det frivillige arbeidet ved Ytre Møkkalasset fyrstasjon, Kilsundet fyrlykt, Tverdalsøy fyrlykt og Oksefjord fyrlykt.

Fartstid i NFF:
• styremedlem 2021-2022
• nestleder 2022-2023

Styreleder 2023-

Annen organisasjonserfaring
 • Den Kongelige Norske St. Olavs Ordens Råd, sekretær 2004-
 • Medlem av H.M. Kongens Medaljeråd 2010 –
 • Holmesund vel, styreleder 2016-
 • Møkkalassets Venner, styremedlem 2017-2022, styreleder 2022-
 • Flosta Motorbåtforening, styremedlem 2022-
 • Varnes Fyrs Venner, styremedlem 2023-

Kjell Ove Hveding

Nestleder. Bosted: Sommarøy, kjell.ove@ipluss.no

Les om Kjell Ove

Yrke: Arbeid med lederutvikling i iPluss. Hotell- og eiendomsgründer.

Min far begynte i 1971 som postfører til Hekkingen fyr, og med båtføring av personell ble det ofte «fyr-hotell» hjemme hos oss i påvente av bedre vær. Da min far ble syk, tok jeg i 1994 over jobben i Kystverket og hadde den frem til fyret ble automatisert i 2004. Etter det gjorde jeg avtale om drift og vedlikehold av fyret, og min kone og jeg har renovert det innvendig, slik at vi siden 2008 har tatt imot gjester.

Fartstid i NFF:
• varamedlem mars-oktober 2021
• styremedlem oktober 2021-2023

Nestleder 2023 –

Astrid Larsen

Styremedlem, astrid.l@sklbb.no

Fartstid i NFF:

 • Kasserer  2023-2024
 • Styremedlem 2024-

Andre verv:

 • Styreleder Vennelaget for Leirvik Fyr

Linda N. Rugland

Styremedlem, lruglan@gmail.com

 

 

 • Fartstid i NFF:
 • Styremedlem 2023-

Andre verv:

 • Styremedlem Songvår Fyrs Venner

Jan Erik Raanes

Styremedlem., janerik2007@yahoo.se

 

Fartstid i NFF:

 • Styremedlem 2023 –
 • Varamedlem 2022-2023

Tor Magne Gangsøy

Styremedlem, tormagne@fjordshipping.com

Fartstid i NFF:

 • Styremedlem 2023 –

Andre verv:

 • Styreleder Ytre Nordfjord Turlag

Magne Johannesen

Varamedlem,

 

 

Fartstid i NFF

 • Varamedlem 2024 –

Dag Oppen Berntsen

Varamedlem,

Fartstid i NFF:
• Varamedlem 2023-

Samarbeidspartnere

Bølgene

Det gleder oss at norsk kystkultur blir fremmet i sin helhet, med denne muligheten vil dere nå ut til et stort publikum med klokker av høy kvalitet til en overkommelig pris. Vi designer klokkene etter omgivelsene rundt det aktuelle fyrtårnet.

BØLGENE – Norsk klokkemerke | Kvalitet i hvert minutt

Boatboot

BOATBOOT er utviklet ved vårt lille «brygge kontor» beliggende i den Norske skjærgården, et lite skritt fra vannkanten, omgitt av Måke skrik og bølgeskvulp.

Vi gjør vårt ytterste i å designe vanntette skinnstøvler av høy kvalitet som balanserer funksjon og mote.

HJEM – Boatboot.

Sjøsprøyt AS

Sjøsprøyt er en klesforretning som ble etablert i sentrum av Trondheim, våren 2021. Med eiere med lang fartstid innen arbeidstøy, klær og mote, hvor den ene til og med er født og oppvokst i Sjøsprøyten, ble konseptet naturligvis maritimt. Maritime kvalitetsklær, der workwear møter funksjonelle hverdagsklær som tåler all slags vær og vind langs norskekysten.

Sjøsprøyt tilbyr et bredt utvalg kvalitetsklær fra både kjente og ukjente merkevarer til arbeidsfolk, båtfolk, hyttefolk & folk flest som trives med å være ute ved sjø og land når det blåser litt ekstra og sjøsprøyten pisker deg i ansiktet. I tillegg til å drive med salg av klær tilbyr vi transfertrykk, profileringsartikler og firmagaver.

Om oss – Sjøsprøyt (sjosproyt.no)

Ida Monrad Haugen

Ida Monrad Haugen er en grafisk designer og illustratør. Siden 2012 har hun bodd og jobbet på Gjeving ved Lyngør. Arbeidene hennes er ofte fargerike, gjerne med motiver hentet fra kysten. Hun bruker blandingsteknikker, og arbeider med foto, penn, pensel eller digitalt. Ida henter inspirasjon til bildene sine fra kystmiljøet. Arbeidene kan ha et fargerikt og grafisk uttrykk, der hun portretterer landskap, småbymiljø, folk og fe.

Ida Monrad Haugen (idahaugen.no)

Hadeland Glassverk

Hadeland Glassverk og Porsgrunds Porcelænsfabrik  spesial-lager glass og porselen for Norsk Fyrforenings medlemmer. Ta kontakt med Brit Rusten på e-post: britr@hadeland-glassverk.no

Hadeland Glassverk nettbutikk

www.porsgrund.com

 

ATL Grafisk AS

ATL Grafisk AS tilbyr alt fra visitkort, trykksaker, bannere, bøker og roll-ups til gunstige priser for Norsk Fyrforenings medlemmer. Ta kontakt med Gabriele Patella på epost gabriele@atlgrafisk.no

Vi er mer en et trykkeri | (atlgrafisk.no)

Kystverket

NFFs viktigaste offentlege samarbeidspartnar er Kystverket, som eig dei fleste av fyra. Kystverket har ansvar for vedlikehald og drift av desse fyra. Rundt 70 av dei 114 fyrstasjonane blir leigde ut til venneforeiningar, bedriftar eller offentlege etater. Dei fleste av desse er medlemmer i NFF.

Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eige etatsmuseum. Det blei formelt oppretta i 2008, og er organisert som eit nettverkssamarbeid mellom fem sjølvstendige museum: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Vitimusea, Museum Nord og Museene for kystkultur og gjenreising i Finmark IKS (MKGF) / Kystmuseene.

I samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea arrangerer NFF fyrhistoriske seminar, både nasjonale og regionale. Seminarene samlar norske fyrforvaltarar og fyrvenner, og også representantar for fyrorganisasjonar i andre land.

Kulturvernforbundet

NFF er medlem av Kulturvernforbundet, som er ein paraplyorganisasjon som jobbar for å betre vilkåra for det frivillige kulturvernet. Kulturvernforbundet har 29 medlemsorganisasjoner, som alle jobbar med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. NFF leiger kontorlokale gjennom Kulturvernforbundet i Kulturvernets hus i Oslo.

Kystleden

NFF deltek òg i det nasjonale samarbeidet med Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Padleforbund om Kystleden. Mange av fyrforeiningane som er knytte til NFF tilbyr fyrovernatting og anna tilrettelegging som ein del av dette konseptet, der det blir fokusert på enkelt, miljøvennleg friluftsliv langs kysten og på ålmentas tilgjenge til fyra.

Andre

Foreininga har vidare eit nært samarbeid med Riksantikvaren, Forbundet Kysten og fyrforeninger i nordiske land. NFF er medlem av Frivillighet Norge.