Medlemsfordeler

Våre medlemmer gir et viktig bidrag til bevaring og ny bruk av norske fyr.

Fyrvenner får…

– tilgang til et bredt nettverk av fyrentusiaster og drivere av norske fyr

– medlemsbrev med oppdateringer

– invitasjon til fyrhistorisk seminar og andre møter

Medlemsfyr får i tillegg…

– et talerør på nasjonalt plan, som samarbeider tett med Kystverket og aktører innen kulturminnevern, friluftsliv og kystkultur

– mulighet til å delta i, og søke om midler fra, NFHFs prosjekter

– mulighet til å søke om momskompensasjon

– markedsføring av Grasrotordningen deres på nettsiden vår

– tips og veiledning om tilskuddsordninger for fyrstasjoner

Bli medlem i Norsk Fyrhistorisk Forening
Meld deg inn på nett »

Kontingent og innmelding

Kontingentsatser for 2021

Medlemsfyr
600 kr
Fyrvenner:
– forening/bedrift/offentlig instans 1 000 kr
– enkeltperson (hovedmedlem) 300 kr
– husstandsmedlem 100 kr

Medlemsfyr
Hvis du eller din forening/bedrift/offentlige instans eier, leier eller driver aktivitet på en fyrstasjon, registrerer du et medlemsfyr. Da må du legge inn fyrets navn i feltet for kommentarer.

Fyrvenner
Øvrige foreninger/bedrifter/offentlige instanser kan melde seg inn som fyrvenner.

Enkeltpersoner er også hjertelig velkommen, og da blir du hovedmedlem. Du kan føye til familiemedlemmer i samme husstand. Hovedmedlemmet faktureres 300 kr i kontingent pluss 100 kr per tilknyttede husstandsmedlem.

Klikk her for å fylle ut innmeldingsskjemaet