Medlemsfordeler

Våre medlemmer gir et viktig bidrag til bevaring og ny bruk av norske fyr.

Fyrvenner får…

– tilgang til et bredt nettverk av fyrentusiaster og drivere av norske fyr

– medlemsbrev med oppdateringer

– invitasjon til fyrhistorisk seminar og andre møter

Medlemsfyr får i tillegg…

– et talerør på nasjonalt plan, som samarbeider tett med Kystverket og aktører innen kulturminnevern, friluftsliv og kystkultur

– mulighet til å søke om momskompensasjon

– tips og veiledning om tilskuddsordninger for fyrstasjoner

– mulighet til å delta i, og søke om midler fra, NFHFs prosjekter

Bli medlem i Norsk Fyrhistorisk Forening
Meld deg inn på nett »

Kontingent og innmelding

Fyll ut skjemaet for å bli medlem i foreningen. Du kan velge mellom flere typer medlemskap.

Medlemsfyr må oppgi navn på fyret OG navnet på personen/enheten som er driver av fyret.

Ved familiemedlemskap må navn på hovedmedlem fylles inn i navnefeltet, mens familiemedlem(mer) som kommer i tillegg, oppgis i eget felt. Hovedmedlemmet faktureres 250 kr i kontingent pluss 100 kr per tilknyttede familiemedlem.

Kontingentsatser

Satsene for 2020 er:

Medlemsfyr
400 kr
Fyrvenner:
– personlig medlemskap 250 kr
– familiemedlem 100 kr
– medlemskap for forening/bedrift/offentlig instans 600 kr

Meld deg inn