Medlemsfordeler

Våre medlemmer gir et viktig bidrag til bevaring og ny bruk av norske fyr.

Fyrvenner får…

– tilgang til et bredt nettverk av fyrentusiaster og drivere av norske fyr

– medlemsbrev med oppdateringer

– invitasjon til fyrhistorisk seminar og andre møter

Medlemsfyr får i tillegg…

– et talerør på nasjonalt plan, som samarbeider tett med Kystverket og aktører innen kulturminnevern, friluftsliv og kystkultur

– mulighet til å delta i, og søke om midler fra, NFFs prosjekter

– mulighet til å søke om momskompensasjon

– markedsføring av Grasrotordningen deres på nettsiden vår

– tips og veiledning om tilskuddsordninger for fyrstasjoner

Bli medlem i Norsk Fyrforening
Meld deg inn på nett »

Kontingent og innmelding

Kontingentsatser for 2024

Medlemsfyr
800 kr
Fyrvenner:
– forening/bedrift/offentlig instans 1 000 kr
– enkeltperson 400 kr

Medlemsfyr
Hvis du eller din forening/bedrift/offentlige instans eier, leier eller driver aktivitet på en fyrstasjon, registrerer du et medlemsfyr. Da må du legge inn fyrets navn i feltet for kommentarer.

Fyrvenner
Øvrige foreninger/bedrifter/offentlige instanser kan melde seg inn som fyrvenner.

Enkeltpersoner er også hjertelig velkommen, og kontingenten er 400 kr. For foreninger, bedrifter og offentlige instanser er kontingenten 1000 kroner.

Klikk her for å fylle ut innmeldingsskjemaet