Foto: Fulehuks Venner.

Det er 20 år siden at Riksantikvaren sluttførte fredningen av 83 fyr. For 15 år siden besluttet Stortinget at Kystverkets fyr skal bevares og gjøres tilgjengelige for allmennheten. Er intensjonene oppfylt? Vi gjør opp status!

Fulehuks Venner og NFHF samler beslutningstakere og organisasjoner til faglig påfyll og dialog.

Fulehuk fyr – 200 år

Rammen for seminaret er fantastiske Fulehuk. Fyrstasjonen, som har 200-årsjubileum i år, er eid av Færder kommune og er et flott eksempel på ny bruk av et kulturminne i havgapet. Fyret ligger lengst ut i øygruppen Bolærne, les gjerne mer her: https://fyr.no/fyr/fulehuk-fyrstasjon.

Thorvald Haraldsen, styreleder i Fulehuks Venner, er sentral for dagens tilbud på fyret. Produsert av Fabelaktiv, vist på NRK 13.07.2021.