fyrseddel
50-lappen med Utvær fyr. (Foto: Norges Bank)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå fordelt mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner. Kroner 97 609,- er utbetalt til Norsk Fyrhistorisk Forening. Kompensasjonen er videre fordelt med en gjennomsnitlig utbetaling på kroner 6 630,- per fyr som har søkt.

Tekst: Ola Sendstad

Disse pengene skal kompensere for utgifter til merverdiavgift i 2017 og fordeles etter søknad. 

Dette er en ordning som alle medlemmer som kan bør benytte seg av. Det vil si alle medlemmer som er organisert og drevet som frivillige organisasjoner, og som hadde utgifter til MVA. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet, slik som det vi bedriver på de fleste norske fyrstasjoner. De frivillige på fyr arbeider i stor grad på offentlig eiendom og for vår felles kulturarv. Derfor er det både viktig og rimelig å slippe å betale mva for utgiftene sine.

Søknadsbeløp avkortes avhengig av total søknadssum. For 2017 ble det en avkorting på 25,452%, en bedring fra 27,2% for 2016. I statsbudsjettet for 2019 er det varslet en økning til mva-kompensasjon. Vi er fremdeles langt unna en full kompensasjon, men flere frivilige organisasjoner arbeider for dette.

Styret i NFHF oppfordrer flere medlemsfyr til å benytte seg av denne ordningen. For 2018 må medlemmer sende søknad til sekretariatet, info@fyr.no, innen 15. august. Vi vil samordne og sende felles søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadsfrist 1. september.

Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.