Må Anda fyr skifte navn til Anden fyr? Foto: Kystverket

Kartverket ønsker å endre navnet på Anda fyr til Anden fyr, men først vil de at kommunen skal uttale seg i sakens anledning.

Navnet på holmen der fyret befinner seg ble forandret i 2007 uten at noen fikk det med seg. Det er Kartverket som bestemmer den offisielle skrivemåten på steder i Norge.

Øksnes kommune mener begrepet Anda fyr er så innarbeidet at det vil bli problematisk å endre fyrets navn fra Anda til Anden. Nå er det opp til Kartverket om de vil ta kommunens ønske om at det også i fremtiden skal hete Anda fyr.