Det er mye som skal gjøres for at Sletringen fyr skal stå ferdig restaurert til 100 års markeringen i høst. Foto: Pål Bjørndal

Norsk Fyrforenings faglige rådgiver, André Schau, kom med flere innspill til Kystverket om hva som burde gjøres med Norges høyeste fyrtårn når det nå skal rehabiliteres. Kystverket tok André på kornet og spilte inn hans forslag i søknaden om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene på Sletringen fyr utenfor Titran.

Det er omfattende arbeider som skal gjøres på Sletringen og ettersom fyret er fredet så må det søkes om dispensasjon fra vernemyndighetene. Nå foreligger svaret fra Trøndelag fylkeskommune. Kystverket får dispensasjon til å utføre arbeidene så lenge dette gjøres på en måte som ivaretar fredningsbestemmelsene. -Det er flott at både Kystverket og vernemyndighetene har tatt hensyn til våre innspill, sier André Schau.

Det er enormt arbeids som legges ned for å rehabilitere Sletringen Fyr. Foto: Pål Bjørndal

Inngangspartiet

I dialog med Kystverket foreslo faglig rådgiver i Norsk Fyrforening, André Schau, at tilbakeføre fargen på inngangspartiet – slik det var da fyret ble tatt i bruk for 100 år siden. I vedtaket fra vernemyndighetene går det frem at de sier ja til tilbakeføring av farge på emblem over hovedinngangsdør. Originalt så var teksten hvite, men har på et senere tidspunkt blitt overmalt i rødt. Fylkeskommunen sier ja til ønsket om å tilbakeføre til hvitmaling på teksten,. Det samme gjelder tilbakeføring av betongsokkel og vinduer til hvit, der både sokkel, døromramming med detaljering og trappens rekkverk fargesettes hvit. Kun årstall i stjernen males rød. Når det gjelder trappetrinnene ved ytre hovedtrapp, så mener fylkeskommunen at de trolig ikke opprinnelig malte og at de derfor bør forbli umalt.

Norsk Fyrforenings faglige rådgiver André Schau kom med flere innspill til restaureringen av Sletringen fyr. Innspill som Kystverket og vernemyndighetene har tatt hensyn til. På bildet blir Schau mottatt av Kronprins Haakon. Foto: Det Kongelige hoff

-Vi er glade for at både Kystverket og vernemyndighetene har lyttet til rådene fra vår faglige rådgiver. Det finnes ikke mange, om noen, som har så stor kunnskap om norske fyrstasjoner, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Omfattende arbeid

Det er et omfattende arbeid som nå gjøres på Sletringen fyr – fra fyrtårn, bygninger og utedo. Fjerning av kvikksølv i tårnet er en del av dette arbeidet. Kystverket har tidligere fjernet vesentlige mengder kvikksølv i linsehuset, det er likevel påvist at rester av kvikksølv har havnet under gulvbelegget i fyret, og i tillegg kanskje trengt inn i underliggende gulvbord.

Inngangspartiet på Sletringen fyr blir tilbakeført slik det var for 100 år siden.

I samme området, i et område på gulvet i lyktehuset er det også registrert svikt i gulvbordene, noe som sannsynligvis tyder på en råteskade. Kystverket vet ikke hvor omfattende dette er før gulvbelegget er løsnet. Konsekvenser av råteskaden viser også i himlingen under. Fylkeskommunen har gitt dispensasjon til å gjennomføre utskifting og kvikksølvsanering.

Jubileum

Sletringen fyr skal etter planen stå ferdig rehabilitert til den store 100 års-markeringen i midten av september. Frøya kommune legger opp til en stor folkefest når fyret skal feires.