sula03
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

På Sula i Sør-Trøndelag får Kystverket sterk kritikk for måten de ivaretar Sula fyr, som er fredet og er i statens eie, ifølge Lokalavisa Hitra-Frøya. Vi siterer her nærmeste nabo til fyret, Ola Flyum, som beskriver det som skjer for en langsom tragedie.

«Med dette varsler jeg nok en gang om det elendige vedlikeholdet som bedrives på Sula fyr. Sist gang jeg ringte inn om dette var for to år siden. Da hadde en rekke vinduer blitt ødelagt og hadde store huller. Fyrlykta sto åpen for vær og vind. Folk fra Kystverket kom nokså raskt og tettet de verste hullene, men dette er lappverk og representerer en minimal innsats for å sikre dette ærverdige og viktige bygget.

Som nærmeste nabo og med en sterk familietilknytning til fyret, er det en langsom tragedie som utfolder seg på fyrhaugen. Min bestefar, fyrmester Johan Jøstensen, var med å bygge og vedlikeholde fyret i 30 år……….forts.»

Hele artikkelen, inkl. Kystverkets svar, sto på trykk 11. oktober 2013 i Lokalavisa Hitra-Frøya, og kan leses her