alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Velforeningen på Mausund (Frøya kommune, Sør-Trøndelag) inviterte også i sommer til åpen dag på Vingleia fyr på yttersida av Frohavet. Frivillige krefter serverte rømmegrøt og grillmat, kaffe og kaker til om lag 160 gjester, og værgudene sørget for en strålende ramme rundt arrangementet (bilde: Grethe Iversen).

 

Vingleia fyr er fredet, og ligger innenfor verneområdet i Froan i Frøya. Det er derfor strenge restriksjoner på bruk og vedlikehold av fyret. Velforeningen har fått dispensasjon fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å invitere besøkende til fyret et par dager i sommersesongen, i fredningstida for sjøfugl og sel (april – august). Utenom fredningstida er det mulig å leie seg inn på fyret. Så vel enkeltpersoner som små grupper og skole­klasser benytter seg av denne muligheten.