Skalmen fyrstasjon. Foto: Nils Arve Lie.

Kystverket og Skalmens Venner har vært på befaring på det nedrivningstruede fyret ytterst i Smøla-skjærgården. Vi var alle positivt overrasket over tilstanden innvendig. Det var ikke så ille som vi hadde forestilt oss.

Utvendig derimot så var det ganske slitt. Taket lekker noen plasser på hovedhuset og på aggregathuset ved siden av, forteller talsperson Asbjørn Jonassen Dyrnes i Skalmens Venner.

Venneforeningen arbeider for å redde fyret fra å bli revet. I den forbindelse så hadde venneforeningen tatt initiativ til en befaring med eieren, Kystverket. Ordføreren i Smøla var også til stede under befaringen.

Skalmens Venner og Kystverket har vært på befaring på Skalmen fyr. Håpet er å redde fyret fra å bli revet. Foto: Asbjørn Jonassen Dyrnes, Skalmens venner

-Vi vil nå sette oss ned og se hva det er vi fra venneforeningens side kan bidra med, og så vil vi ta dette opp med Kystverket, fortsetter Dyrnes. Utfordringen er å få Kystverket til å endre holdning til fyret, og få overbevist dem til å innse at det vil koste penger å rive det verneverdige fyret. En mer fornuftig bruk av pengene er å bruke de på og sette fyret i stand. Bruker man penger på rehabilitering av Skalmen istedenfor på å rive fyret – så vil man komme langt, legger Dyrnes til.

Betinget optimist

Han er betinget optimist etter gårsdagens befaring og ser frem til fortsatt dialog med Kystverket i håp om å redde Skalmen fyr.  Vi går om kort tid gå ut for å oppfordre folk til å bli medlemmer av Skalmens Venner. Det er mange på Smøla og i resten av landet som er opptatt av fyrets fremtid, så det bør være et godt potensial for en robust venneforening, sier Dyrnes.

Styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening berømmer det arbeidet som Skalmens Venner har lagt ned. Foreningen ble startet tidligere i høst, da Kystverket fikk kommunens godkjenning til å rive fyret. I løpet av kort tid så har man fått satt ned en gruppe som umiddelbart tok tak i arbeidet med å få Kystverket til å snu i saken. Selv om Skalmen foreløpig ikke er reddet, så er det positivt at Kystverket sa ja til venneforeningens ønske om befaring på det vakre fyret ytterst i Smøla-skjærgården. Jeg er imponert over venneforeningen, sier Skjæveland i en kommentar.