bilde EH 08 2013 m
Også frivilligheten blant fyrvennene er representert via dette fotoet, tatt av NFHFs organisasjonssekretær på Store Torungen fyr. Foto: Elisabeth Høvås.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Mellom Stortinget og valgbodene ved Spikersuppa blir det stilt ut 24 fotografiske budskap til velgere og politikere. Organisasjoner og enkeltpersoner har sendt inn fotografier som illustrerer saker som er viktige for dem, og de mest interessante løftes fram i utstillingen.

Dette kan vi lese på Frivillighet Norges nettsider. Også Norsk fyrhistorisk forening er representert, med Elisabeth Høvås’ flotte bilde av Store Torungen fyr.

Tusenvis av forbipasserende kan se utstillingen som ble åpnet 26. august. Den blir stående helt fram til valget.

For å være helt sikre på at politikerne som skal bestemme de neste fire år får med seg beskjedene: Alle de nyvalgte stortingsrepresentantene får hver sin kalender med bilder og budskap, som synliggjør saker som frivilligheten og grasrota er opptatt av. Dette er kanskje Norges viktigste huskeliste!

Den frodige frivilligheten

Hvem er alle disse organisasjonsmedlemmer og frivillige? De går ut i gatene om natta for å skape trygghet, og søker i fjellet når noen blir meldt savnet. De lærer blinde å bruke datahjelpemidler, og veileder hørende foreldre som ønsker at deres døve og hørselshemmede barn skal få god tospråklig oppvekst. Det finnes organisasjoner med hjelpelinjer for de som ønsker å finne veien ut av rushelvetet. Andre rer opp feltsenger til byens fattigste, og når julen ringer inn og du er i utlandet, er det frivillige som besøker din gamle bestemor. De er også foreldre som lemper hockeybagger og vasker fotballstrømper og passer på at tubaen kommer fram til korpsøving uten alt for mange bulker. Og som jobber frivillig for at egne og andres barn får god livskvalitet, når de har spesielle utfordringer og behov.

Organisasjonene er også til stede i krig og katastrofer. Frivillige graver fram overlevende og frakter dem til sykehus. De innhenter dokumentasjon, er vaktbikkje og kontrollerer at vi følger opp avtaler og konvensjoner. De rydder etter oljesøl, merker turløyper og engasjerer seg for at også våre etterkommere skal kunne høste av og sette pris på den naturen vi alle kommer fra.