alt
Bok om Peter Norden Sølling
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Nå har Kystverkmusea og Lindesnes fyr sluppet den tredje boken i skriftserien Kystens veivisere. Denne handler om fargerike Peter Norden Sølling, den dekkede losbåtens far.

Peter Norden Sølling (1758–1827) var en fargerik personlighet i en fargerik tid. Han er kjent som en av kystens sanne velgjørere,  og har fått æren for å ha introdusert de dekkede losbåtene på norskekysten. De såkalte Søllingbåtene spilte dessuten en viktig rolle som kaperfartøy og i posttrafikken under Napoleonskrigene (1807–14). I København opprettet Sølling det som antagelig er verdens første sjømannshjem. Men til tross for iherdig innsats for å sikre sitt ettermæle, blant annet ved å bekoste sine egne minnesmerker og utgi sin egen selvbiografi, har han likevel sunket ned i glemselens dyp. Inntil han nå trekkes fram igjen i lyset.

Skriftserien Kystens Veivisere utgis av Lindesnes Fyrmuseum på vegne av Kystverkmusea, og boka om Sølling er tredje utgivelse. Forfatterne tilhører våre mest kjente fagfolk og forfattere innen maritim kulturhistorie: Jarle Bjørklund og Arne Emil Christensen. Bjørklund tegner et portrett av Sølling og setter ham inn i sin samtid, mens Christensen redegjør for tegningsmateriale og andre kilder knyttet til de enkelte fartøyene.

Ordinær utsalgspris for boka er 349 kr. Bestill boka fra post@lindesnesfyr.noeller via tlf. 38 25 54 20/90 53 24 32. 

Medlemmer av Norsk Fyrhistorisk Forening får kjøpt boka for 250 kr, ved å sende inn bestilling til info@fyr.no