Leder Johan Aakre i Viberoddens Venner har skrevet en dramatisk sakprosabok fra Den andre verdenskrig. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Fyrvenn og leder av Viberoddens Venner i Egersund, Johan Aakre,  har skrevet en biografi om sin far. «Agent i egen by» er langt mer enn en sønns fortelling om sin far. Usminket tar Aakre oss med til Den andre verdenskrig og Sørvestlandet.

Historien om motstandsmannen Alf Aakre er et viktig bidrag til forståelsen av hva som skjedde under de fem dystre årene da Norge var okkupert. Selv om faren i utgangspunktet er bokens hovedperson, klarer historiefortelleren Johan Aakre å gjøre han til en viktig biperson satt inn i en større helthet. Det er lite kunstgrep som gjør boken mer troverdig. Selv små hendelser blir satt inn i en større sammenheng, og gjennom dagbøker og arkivfunn bidrar forfatteren til at nye opplysninger om motstandsbevegelsen på denne delen av landet under krigen.

Aktuell

Med Russlands invasjon av Ukraina som bakteppe, blir boken mer aktuell.

Forfatteren skal ha ros for sin åpenhet om egen familie. Han legger ikke skjul på at en tante var angiver eller at hans far endte opp med alkoholproblemer da freden kom. Vi får innblikk i okkupasjonsmaktens jakt på motstandsbevegelsen og leseren blir tatt inn i motstandsbevegelsens farefulle aksjoner.

Veldokumentert

Boken er godt skrevet og veldokumentert. Han lar personene i boka komme til orde med sin fortelling – det være seg i dagboksitater eller bilder. Tidvis er det sterk kost Johan Aakre byr på, men ikke mer enn nødvendig for at sannheten skal komme frem.

Ved siden av frivillig arbeid og dugnad på Viberodden fyr, så har Johan Aakre hatt tid til å skrive biografien om sin far. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Det er vanskelig å legge boken til side. Dramaturgien er i varetatt slik at leseren blir drevet fra side til side. «Alf Aakre – agent i egen by» er en bok til ettertanke og refleksjon.

Vurdering: 5

Utgiver: Jæren Forlag