Bredalsholmen
Framtida har vært uviss i flere måneder for det tradisjonsrike verftet på Bredalsholmen. Nå er en avklaring like om hjørnet.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

De ansatte ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter kan senke skuldrene og gyve løs videre på oppgavene. Ifølge Fædrelandsvennen ga formannskapet i Kristiansand kommune 9. oktober full tilslutning til handlingsplanen vedtatt av styret for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.

– Vi er fornøyd med at vi har fått støtte til vår handlingsplan. Nå blir det spennende å se hvordan fartøyvernet blir prioritert i det nye statsbudsjettet og ikke minst hvordan det nye Stortinget vil prioritere dette området framover, sier styreleder ved verftet, Dag Erik Heier.

Han ønsker seg mer langsiktighet i tildelingen av midler og at alle fartøyvernsentrene kan få muligheter til å videreutvikle kompetansen – ikke bare kjempe for å beholde mest mulig.

– Dette var en viktig seier for hele fartøyvernet. Jeg tror kompetansen som Bredalsholmen sammen med de andre fartøyvernsentrene har, er svært viktig dersom vi fortsatt skal ta vare på verneverdige fartøy. Kommunen vil ta seg av vedlikeholdet av bygningsmassen. Dette var siste betingelsen for at senteret skal kunne fortsette virksomheten med sine 12,5 årsverk i et par år til.Fylkeskommunen har vedtatt å øke sin støtte til 1,4 millioner kroner i året, og flytter det økonomiske ansvaret for «Gamle Oksøy» fra Bredalsholmen til Lindesnes Fyrmuseum. Riksantikvaren dekker driftsutgiftene ut året, og vil øke støtten til 3,2 millioner kroner årlig fra neste år.

Bredalsholmen ble i 1996 etablert som nasjonalt fartøyvernsenter for verneverdige fartøy bygget i stål. Ved senteret holdes levende flere gamle håndverksteknikker knyttet til stålskipsskipsbygging. Aktiv bruk av den gamle tørrdokka fra 1876 med tilstøtende verkstedsbygninger, kaianlegg, kraner og andre tekniske innretninger, bidrar til vern av anlegget som teknisk og industrielt kulturminne.

Dette har vi skrevet om saken tidligere i høst.