Pressemelding fra Norsk Fyrhistorisk Forening:

Daglig leder i Norsk Fyrhistorisk Forening, Elisabeth Carrera, fratrer i dag sin stilling for å starte opp i ny jobb som daglig leder for Wikimedia Norge.
– Det er synd at Carrera slutter hos oss. Jeg vil på styrets vegne få takke Elisabeth  for den tiden hun har vært ansatt hos oss, og for det arbeidet hun gjennom flere år har lagt ned til beste for Norsk Fyrhistorisk Forening, sier styreleder Henriette M. Skjæveland. Hun understreker at oppsigelsen ikke vil berøre sekretariatsfunksjonen i Norsk Fyrhistorisk Forening.
– Den vil bli ivaretatt på en god måte, inntil ny ansatt er på plass, sier Skjæveland.