Danske og norske fyrvenner hadde treff på Hirtshals fyr. Fra venstre Formann Peter Jensen i Støtteforeningen Hirtshals Fyr, sjøkaptein Eivind Lande på MT "Gamle Oksøy", Kystverkmuseas direktør Espen Frøysland og daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Foto: Christina Frøysland

Norske og danske fyrentusiaster møttes nylig i Hirtshals for å utveksle erfaringer. Bakgrunnen for fyrtreffet var Kystverkmuseas tokt i danske og svenske farvann med M/T «Gamle Oksøy».

– Det er nyttig for oss å kunne utveksle erfaringer og utvide samarbeidet med fyrforeningene i våre naboland, og så var det hyggelig å kunne gi vår nye bok, «Fyrglede» i gave til våre danske venner, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland. Hun representerte Norsk Fyrforening under de forskjellige arrangementene som skjedde i regi av Støtteforeningen Hirtshals Fyr.

Peter Jensen ved Hirtshals fyr fikk overrakt Norsk Fyrforenings ferske bok «Fyrglede» av daglig leder Henriette Marie Skjæveland. Foto: Christina Frøysland

Åpent skip

En av hensiktene med fyrtreffet var å informere danske fyrvenner – fra fyrene Hirtshals, Hammer og Bornholm – om toktet som «Gamle Oksøy» i disse dager gjennomfører. Kystverkmuseas direktør Espen Frøysland benyttet anledningen til å presentere prosjektet for å få godkjent europeisk rute og da med fyrtårn fra alle nasjoner.

Kystverkmueseas Espen Frøysland introduserte prosjektet med å få godkjent europeisk fyrrute for danske fyrentusiaster. Foto: Norsk Fyrforening.

Bokprosjekt

Forfatterne Jo van der Eynden og Per Roger Lauritzen er med om bord på «Gamle Oksøy» for å besøke en rekke fyr i Skagerrak og Kattegat som inngår i et bokprosjekt om fyr og sjøtransporten i området.

Norsk Fyrforenings æresmedlem Jo van der Eynden holdt foredrag om skipsfart og fyr i Skagerrak. Foto: Norsk Fyrforening

–  I den forbindelse vil jeg trekke frem Peter Jensen som er primus motor for Støtteforeningen Hirtshals fyr. Han har bistått forfatterne med praktisk tilrettelegging for toktet.

Menneskene blir små foran mektige Hirtshals Fyr der det står og hver natt kaster sitt lys ut over Skagerrak mot Norge. Under helt spesielle atmosfæriske omstendigheter så kan lyses herfra ses i Oksefjorden utenfor Tvedestrand. Foran fyret står Peter Jensen og Henriette Marie Skjæveland. Foto: Norsk Fyrforening

Vennskapsfyr

Peter Jensen kom i kontakt med Norsk Fyrforening da styreleder Sven Gj. Gjeruldsen tok kontakt for å opprette vennskapsfyrs avtale med sitt lokale fyr, Ytre Møkkalasset Fyr utenfor Tvedestrand. Tvedestrand er vennskapsby med Hirtshals så det var en passende kombinasjon at de to byenes fyrtårn gjorde tilsvarende. – Dette ble starten på et godt samarbeid. Peter Jensen deltok på Norsk Fyrforenings fyrhistoriske seminar på Lindesnes Fyr i fjor høst.

Etter besøket i Hirtshals seilte M/T «Gamle Oksøy» over i svenske farvann der fyrene Pater Noster og Vinga ble besøkt. Trubadur og visesanger Evert Taube hadde sine røtter på Vinga fyr. Foto: Kystverkmusea

Samarbeid

Det er ifølge Peter takket være Norsk Fyrforening at samarbeidet om bokprosjektet har kommet i gang. Peter er opptatt av å få dannet en nasjonal fyrforening, og vår håp er at de danske fyrene ser dette når han nå er i dialog med dem i forbindelse med tokten. Han mønstrer selv på senere i toktet for å delta på noen av fyrbesøkene, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland.

Fellesskap

Danmark har som Norge mange spennende fyr. Det er mye fellesskap mellom våre to nasjoner som en gang var et dobbeltmonarki. – Vi hørte sammen på flere vis enn bare å navigere mellom kystene. Norske og danske fyr blir i dag blir drevet på forskjellige vis og med forskjellige muligheter, men vi håper de ser gevinsten og mulighetene ved å danne en nasjonal forening. Norsk Fyrforening vil gjøre hva vi kan for å bistå dem, sier Skjæveland.

Forfatter og tidligere nestleder i Norsk Fyrforening, Per Roger Lauritzen i munter passiar med daglig leder Henriette Marie Skjæveland under besøket til Hirtshals Fyr. Foto: Norsk Fyrforening