Oppetid navinnr
Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Foto: Kystverket/Rune Kristiansen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverket mener at de har god kontroll på veiviserne i skjærgården. Det betyr i praksis at tilnærmet alle innretninger som etaten har ansvar for, lyser, skriver Kystverket på sine nettsider.

– Det er noen små variasjoner fra region til region, men totalsummen viser at Kystverket har en oppetid på sine 5400 fyr, lykter, lanterner, radarsvarere og lysbøyer på 99,83 prosent i andre tertial i år – en liten økning fra de første fire månedene på 0,01 prosent, forklarer Roger Njord Svinø, leder for Senter for farled, fyr og merker i Kystverket.

Tallene for hele fjoråret viste en oppetid på 99,69 prosent for navigasjonsretningene med lys som Kystverket har langs kysten.

– Kystverket har stort fokus på å opprettholde høy tilgjengelighet for våre navigasjonsinnretninger. Dette er svært viktig for sikker ferdsel til sjøs. En døgnbemannet varslingstjeneste bidrar også til at tilbakemeldinger fra våre brukere blir raskt håndtert, forklarer Svinø.

Kystverket strengere

Kystverket har et krav om at navigasjonsinnretningene skal ha en oppetid på minimum 99,8 prosent. Dette er strengere enn kravene International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) totalt har for navigasjonsinnretninger. Disse sier at ingen skal være mindre tilgjengelige enn 95 prosent, målt over tre år.