Ryvingen er Norges sydligste fyr. Foto: Lars Verket.

Forslag til revidert nasjonalbudsjett er lagt frem. Vil koronastengte fyr omfattes av støtten til frivilligheten? NFHF frykter krav om at organisasjonene må eie fyret selv.

Gladmelding med slagside

I dag ble det foreslått for Stortinget at frivillige kan søke om kompensasjon for tapte leieinntekter. Det virket som godt nytt for alle foreninger som tilbyr fyrbesøk med eller uten overnatting. Dessverre er det foreløpig lagt inn en formulering om at de må eie bygningen selv. Men de fleste fyr er eid av Kystverket, selv om det er andre som driver besøkstilbudene.

Fra regjeringens forslag til Stortinget:
«Ordningen utvides også til å gjelde arrangementer uten billettinntekter og deltakeravgifter, f.eks. loppemarkeder, samt inntekter fra utleie av organisasjonseide bygninger og anlegg.»

Besøksfyr som drives av frivillige, har falt utenfor de økonomiske koronatiltakene så langt. De er hardt rammet av krisen, og i snitt forventer de et inntektstap på 84 prosent i år. Særlig fyrene som tilbyr overnatting forventer stort inntektsbortfall.

Ryvingen fyr utenfor Mandal er et typisk eksempel. Fyrstasjonen er eid av Kystverket, men det er frivillige som driver den. Ryvingens venner legger til rette for rundt 1000 overnattinger i året, de tar blant annet imot skoleklasser. Forventet koronatap er på over 200 000 kr, og det utgjør oppimot 80 prosent av årets inntekter.

Håper på ny justering

Støtteordningen for arrangører, som opprinnelig kun dekket tapte billettinntekter og deltageravgifter, kom på plass i april. Nå er det foreslått justering av kriteriene, slik at den favner bredere:

  • Ordningen skal gjelde perioden fra 12. mars og helt frem til 15. juni.
  • Det kan kompenseres for tapt kiosksalg, parkeringsavgifter m.m.
  • Museer kan få kompensasjon for tapte billettinntekter, forutsatt at de ikke får 60 prosent eller mer av inntektene sine fra offentlige tilskudd.

Norsk Fyrhistorisk Forening oppfordrer til en ny endring. Frivilligheten gjør det mulig for alle å oppleve flotte besøksfyr langs hele kysten. Krav om eierskap av fyret vil innebære at det ikke kompenseres for årets katastrofale inntektstap.