Stortingsrepresentante Henning Wold og Morten Stordalen viste interesse for fyrsaken i møte med Norsk Fyrforenings nestleder, Sven Gjeruldsen, under budsjetthøringene i transportkomiteen. Foto: Norsk Fyrforening.

Norsk Fyrforening var i dag til stede i Stortinget i forbindelse med statsbudsjetthøringene. -Vi fikk fremført vårt budskap og innspill til neste års statsbudsjett. For Norsk Fyrforening er det viktig at det blir øremerket penger til rehabilitering, vedlikehold og tilrettelegging av fyrstasjoner. Mitt inntrykk er at transportkomiteens medlemmer lyttet til våre synspunkter, sier nestleder Sven Gjeruldsen.

Norsk Fyrforening var under høringen i godt selskap med en rekke andre maritime organisasjoner som Norges Rederiforbund, Norske havner og Maritimt Forum. Høringene er demokratisk lagt ved at hver organisasjon får like lang tid til å fremføre sitt budskap for komiteen.

-Jeg tillot meg å minne stortingspolitikerne på deres eget vedtak om at fyrstasjoner i Kystverkets eie ikke skal avhendes – men beholdes på etatens hender, og at det i dette ligger en uttalt forpliktelse om at staten har et ansvar for å sørge for nødvendig vedlikehold. Dessverre er det slik at vedlikeholdsetterslepet utgjør flere hundre millioner kroner. I flere år har Norsk Fyrforening i påpekt det enorme etterslepet i midler til vedlikehold og rehabilitering av norske fyr, og vi har bedt om at det i statsbudsjettet blir øremerket midler til dette som egen post på Kystverkets budsjett, legger Gjeruldsen til.

Norsk Fyrforening har i tillegg inngitt et eget budsjettinnspill skriftlig til transportkomiteen. – Jeg håper komiteen tar hensyn til vårt krav og setter av egne penger til vedlikehold og rehabilitering av våre fyrstasjoner.

Norsk Fyrforening var i dag på Stortinget og deltok under budsjetthøringene i transportkomiteen, Foto: Norsk Fyrforening.