Forfall Storholmen fyr 2006M
Forfallet går raskt i det salte miljøet på Storholmen fyr. Foto: Heidi Eikremsvik, 2006.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Stor honnør til ordførerne/kommunene som har uttrykt bekymring overfor kystdirektøren og regiondirektøren i Kystverket Midt-Norge for fyrstasjoner i forfall.

Midt-Norge er den mest værharde av alle de fem regionene på norskekysten. Det er også den regionen med flest åpne havområder, som Stadhavet, Hustadvika og Folla. Kystverkdistriktet omfatter fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, og er den regionen med flest isolerte og utilgjengelige fyrstasjoner, totalt åtte.

Svinøy fyr, Grip fyr, Kaura fyr, Grinna fyr, Storholmen fyr, Hestskjær fyr, Kya fyr og Gjeslingene fyr.

De fire første er i rimelig god stand:

På Svinøy fyr har en reiselivsbedrift flydd ut sine gjester med helikopter, men i 2012 satte Fylkesmannen i Møre og Romsdal foten ned for dette, av hensyn til miljøet.

Grip fyr ble totalrestaurert inne og ute i 2000–2001. Fyret er nå i bra stand, men 12 år etter er det igjen er behov for vedlikehold på steinsokkelen.

På Kaura fyr er det ny venneforening som er i gang. Tårnet ble restaurert av Kystverket i 2006. Anlegget ser bra ut.

På Grinna fyr er det en god og aktiv venneforening. Bygningsmassen er i god stand.

De øvrige fire fyrstasjonene er dessverre et kapittel for seg. De har stått tomme i mange år, og forfallet er derfor kommet svært langt. Vi snakker her om de absolutt mest utilgjengelige fyrstasjonene på hele norskekysten. Vern gjennom bruk på disse fire er en stor utfordring.

Kystverket Midt-Norge kan likevel ikke la disse fire fortsette å forfalle, og kan jo starte med å invitere statsråden på en befaringsrunde med helikopter? Det er flaut å vise frem flere av kystens katedraler på denne måten!

Jeg vil minne om at samtlige åtte fyrstasjoner er fullt operative og flere av dem er fredet. Vi skal også ha et øye på Grasøyane fyr og Skalmen fyr. Middels vanskelige landingsforhold, med noe påbegynt forfall.

av André Schau