Ordfrarar kjempar for fyr
Sju av de elleve kommunene møtte bl.a. kystdirektøren og regionsjef i Kystverket Midt-Norge fredag. Fra venstre: Bjørn Sandnes, Haram kommune, Ove Silseth, Eide kommune, kystdirektør Kirsti Slotsvik, Ann-Kristin Sørvik, Averøy kommune, Knut Støbakk, Giske kommune, Bjørn Tømmerdal. Ålesund kommune, Ingvild Kragset, Kystverket, Harald Tronstad, regiondirektør i Kystverket Midt-Norge, Hans Endre Sæterøy, Sandøy kommune, Jarle Sanden, museumsdirektør ved Romsdalsmuséet og Arnulf Goksøyr, Herøy kommune.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Forfallet er gått så langt på fyrene i Møre og Romsdal at elleve kommuner er gått sammen om et opprop til kystdirektøren.

19. april møtte representanter for de elleve kommunene Kirsti Slotsvik i Ålesund.

– Vi er svært bekymret over forfallet vi ser på kystfyrene. Dette er en stor kulturarv – like viktig som bygdetun og andre ting på land, slår en opprørt ordfører i Averøy kommune, Ann-Kristin Sørvik, fast.

– Her har vi f.eks. Hestskjær fyr, der Hurtigruta passerer to ganger per dag og er et fyr som fotograferes veldig mye. Det er en skam at det ser slik ut. Vi må klare å vise de som besøker landet vårt noe bedre enn dette.

 – Fyret må i det minste kunne males, legger Sørvik til og forteller at ordførerne møtte kystdirektøren med spørsmål om vedlikehold. Slotsvik var godt forberedt og informerte om vedlikeholdplaner, der det kom fram at det er de landfaste fyrene som vi bli prioritert når det gjelder restaurering. Men det lå i kortene at det er for lite midler satt av til å holde tritt med forfallet.

– Denne saken må vi ikke slippe tak i, og det er viktig at vi står sammen.

Det viser hvor viktig dette er for mange, sier averøyordføreren, som oppfordrer kystkommunene rundt om i landet å innarbeide vedlikehold av de viktige kulturminnene når kommuneplanen skal revideres.

Dessuten må en stå sammen og kjempe for å få Kyst- og fiskeridepartementet til å overføre mer midler til bevaring av fyrene.

Hestskjr fyrstasjon

Hestskjær fyrstasjon fotografert i 2011.

I forkant av møtet med kystdirektøren sendte de elleve ordførerne et opprop. Her er deler av teksten:

«Dessverre har vedlikeholdet av kystfyrene blitt forsømt. Noen er i særdeles dårlig forfatning. Det må et nasjonalt løft til for å bringe disse historisk verdifulle stasjonene opp på et anstendig nivå. Flere kommuner har tatt opp det manglende vedlikehold med Kystdirektøren.

Ordførerne i kystkommunene i Møre og Romsdal vil med dette rette en sterk appell til Kystdirektoratet som ansvarlig utøver, men også til Stortinget som bevilgende myndighet om at det settes i gang et storstilt program for vedlikehold og opprustning av våre kystfyr.

Det fortjener alle de som hadde sine arbeidsplasser på fyrene under kummerlige kår, men aller mest kommende slekter som kan være stolt av kystens monumenter.»

De elleve kystkommunene representerer strekningen fra Sande kommune like nord for Stad til Smøla kommune vest av Trondheim.

Heidi Eikremsvik

Ann-Kristin Sorvik ordf Averoy

Averøy-ordfører Ann-Kristin Sørvik har sett seg lei på forfallet og mener kystfyrene er viktige kulturminner som må taes vare på

 

 

 

Omtale i Romsdals Budstikke.

Omtale i Sunnmørsposten.

 

Av Heidi Eikremsvik