Utsira 4 AndreSchau2013
Linsa på Utsira (Foto: André Schau)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.
Utsira 3 AndreSchau2013

Utsira fyrstasjon (Foto: André Schau)

Linseapparatet med lyssveip på Utsira fyrstasjon i Rogaland settes endelig tilbake i fast drift.

Tekst: André Schau

Tilbakeføringen av lyssveip er i første omgang et prøveprosjekt på to år. Dagens krav til fyrlys er at linseapparatet skal ha samme oppe-tid som led-lampen, dvs på 99,8 %. Dette vil Kystverket Vest måle i prøveperioden. Sjøsikkerheten er den viktigste faktoren. Linseapparatet ble erstattet av en moderne led-lampe på fyrtårnet i 2004. Siden den gang har linseapparatet vært i drift flere ganger årlig, men kun ved spesielle arrangementer. Dette har vært utført av Utsira kommune etter avtale med Kystverket Vest.

Prøveprosjektet nå er et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Utsira kommune i forbindelse med et reiselivsprosjekt på Utsira. Her har Kystverket Vest innvilget ønsket til fylkeskommunen om at fyrets linse tennes fast som en del av reiselivsprosjektet. I dette prosjektet er fyret pekt ut som en av attraksjonene. Det er Utsira kommune som skal ha ansvaret for den daglige driften av fyrets linseapparat. Dette skal skje gjennom en driftsavtale mellom kommunen og Kystverket Vest. I praksis betyr det at kommunen er ansvarlig for å smøre fyrlinsens rotasjon en til to ganger pr uke.

Kystverket Vest skal pusse opp fyrets lyktehus, rekkverk og utføre skifte av lykteglass i mai og juni. Når dette arbeidet er fullført skal linseapparatet settes i drift i juli. Kystverket byttet en motor i linseapparatet før jul. Denne har fungert tilfredsstillende.

Linseapparatet på Utsira er produsert i Paris i 1890. Det er av 1. orden (diameter 1,84 meter) og er av type et Fresnel blinkapparat.

Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) har vært en aktiv pådriver for å få tilbake permanent fyrlys i linseapparatet på Utsira fyr. Foreningen har siden 2014 jobbet tett sammen med Kystverket Vest og Utsira kommune i denne saken. Foreningen er veldig fornøyd med dette utfallet. Kystverket Vest fortjener ros for dette vedtaket og for samarbeidet med Utsira kommune og Rogaland fylkeskommune. Denne endringen er svært viktig for regionen og for Utsira fyrstasjon som kulturminne. Fyrets lyssveip er synonymt med opplevelsen av Utsira. Det er til og med Utsiras kommunevåpen.

Tilbakeføringen er den første i landet i sitt slag. Foreningen håper nå at linsedriften blir optimal slik at linsen med sveipet blir i permanent drift etter prøveperioden. Styret er sikre på at Utsira kommune vil gjøre en meget god jobb for at deres ikon permanent skal sveipe land og horisont i fremtiden.

Utsira fyrstasjon er den fyrstasjon i Norge med høyestliggende fyrlys, hele 78,2 meter over havet. Fyrstasjonen fra 1844 er også den eneste i Norge som er bygget som tvillingfyr på samme fyrstasjon. Det søndre fyret ble nedlagt i 1890. Fyret hadde nautofon tåkesignal fra 1958 til 1987. Fyrstasjonen var i 1993 det siste fyret i Norge som ble automatisert. Riksantikvaren fredet fyrstasjonen i 1999, og i 2003 ble Utsira fyrstasjon avbemannet.

André Schau er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening

HER kan du lese mer om Utsira fyrstasjon