Agdenes Fyr ligger strategisk til i naturskjønne omgivelser ved innløpet til Trondheimsfjorden. Nå er fyret til salgs. Foto: Norsk Fyrforening

En av Norges eldste fyrstasjoner, Agdenes fyr ved innløpet til Trondheimsfjorden er lagt ut til salgs for 14, 5 millioner kroner. Fyreiendommen er på 83 mål og har lang strandlinje. Agdenes er den tredje fyrstasjonen så langt i år som er lagt ut for salg på det åpne markedet.

– Det er trist at en finansinstitusjon som Nidaros Sparebank – som eier Agdenes Fyr AS – ikke lenger ser seg i stand til å beholde fyrstasjonen de i sin tid kjøpte fra Staten. Agdenes er av de eldste fyrene vi har i Norge. I løpet av kort tid er tre fyrstasjoner blir lagt ut for salg – noe som er bekymringsfullt i et kystkulturelt perspektiv, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Agdenes er det tredje fyret som legges ut for salg så langt i 2024. Foto: Norsk Fyrforening

Tidligere i år solgte Kystverket Skalmen fyrstasjon til en privat investor, og ved Prestøyene fyrstasjon utenfor Brønnøysund er budgivningen i gang. I tillegg til disse tre fyrstasjonene så solgte Staten ved Miljødirektoratet Bjørnøy fyrstasjon utenfor Bodø til en privat investor for 6,5 millioner kroner i fjor.

– Vi reagerer særlig på at Staten selger egne fyrstasjoner – fordi man ikke ønsker å ivareta vedlikeholds- og driftsansvaret ved disse kystkulturminnene. Etter vår mening så er dette fellesskapets eiendom som burde ha vært ivaretatt og til rettelagt for ny bruk til glede for allmennheten. Både Skalmen og Bjørnøy er solgt langt over takst til privatpersoner – og vi frykter at det samme vil skje med både Prestøyene og Agdenes. Den privatiseringen vi ser av fyrstasjonene som selges, er etter vår mening svært negativ. Fyrstasjonene ligger ofte flott til i strandsonen, steder som fellesskapet burde få nyte godt av, sier Skjæveland.

Naturperle

I fjor høst besøkte faglig rådgiver André Schau, styreleder Sven Gj. Gjeruldsen og Skjæveland, Agdenes fyrstasjon. – Hele fyrstasjonen er en naturperle uten sidestykke. Nidaros Sparebank har lagt ned mange penger for å pusse fyret opp. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor de nå skal selge – selv om driften har gått med underskudd. Jeg er sikker på at det finnes mange muligheter som kan komme allmenheten til gode på en så unik plass som Agdenes er, sier hun.

Norsk Fyrforenings faglige rådgiver André Schau og daglige leder Henriette Marie Skjæveland besøkte Agdenes i fjor høst. Foto: Norsk Fyrforening

Regnskapene til Agdenes Fyr AS viser at selskapet har drevet med underskudd de siste årene. I fjor var underskuddet på 732 000 kroner.

Brukes mindre

Banksjef Bjørn Riise sier årsaken til salget er at banken og de ansatte benytter fyrstasjonen mindre nå – enn tidligere. Da banken kjøpte Agdenes for snart 21 år siden, sto fyrstasjonen til nedfalls. Siden har man lagt ned mye penger i å rehabilitere fyrstasjonen. – Eiendommen fortjener en eier som bruker den mer. Det er en fenomenal plass – en av Norges fineste fyrstasjoner, sier banksjef Riise til Adresseavisen.

Beklager salg

– Vi er lei oss for at banken ønsker å selge fyret. De har vært en god samarbeidspartner for oss i 30 år, sier leder Magnar Skaret i Foreningen Agdenes Fyrs Venner. Venneforeningen understreker at det har vært god dialog i forkant av salgsprosessen som nå er i gang. – Nå håper vi ny eier av Agdenes fyr vil fortsette samarbeidet med oss.

Fyrstasjonen var utstyrt med Tyfon som ga lyd når tåka la seg. Foto: Norsk Fyrforening

Skaret sier at venneforeningen leide fyret i ti år, før det ble solgt til den lokale sparebanken. Banken har gjort store innvesteringer i de tre husene som tilhører fyret. Alle er pusset opp innvendig med ny infrastruktur. – Det er sengeplasser til 26 personer – så det er synd at det ikke har vært noen som har ønsket å leie stedet siden Corona pandemien, sier Skaret.

Venneforeningen har vært i kontakt med kommunen , fylkeskommunen og andre offentlige etater – men alle har vært negative til å overta fyrstasjonen.

Pusset opp fyret

Magnar Skaret forteller at venneforeningen har hatt ansvaret for selve fyrbygningen. – Den har vi pusset opp og vi har tatt vare på en rekke gjenstander. Linsa i tårnet har vi fått låne fra Kystverket og maskinhuset er i god stand. Vi håper derfor at vi får være med videre når ny eier er på plass, sier han.

Venneforeningen hadde planer om å male fyrtårnet i år – men den dugnadsjobben er lagt på is til man vet hva som skjer med fyrstasjonen.

Agdenes fyr med det gamle og nye fyret. Foto: Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum

Eiendomsmegler Eirik Døsen i Proaktiv Eiendomsmegling har stor tro på å finne en kjøper til det han karakteriserer som en helt unik eiendom. – Eiendommen har en strategisk beliggenhet ved innseilingen til Trondheim. Ørland flystasjon ligger rett over fjorden – så den burde være av interesse for offentlige myndigheter, men jeg ser ikke bort fra at privatpersoner med god økonomi kan benytte stedet som fritidsbolig, sier Døsen.

Historisk grunn

Sagaen om Olav den Hellige forteller at Kong Olav II  bød ut leidang for å møte Kong Knut. Han ville by ut leidang fra hele landet. Kong Olav sendte Finn Arneson til Hålogaland for å samle hæren, som skulle møte ham ved Agdenes – ikke langt fra stedet der dagens fyrstasjon ligger.

Agdenes Fyr har navnet sitt fra neset, og navnet antas å komme fra en gammel språkråds som betyr «skarp, spiss, framstikkende», noe som passer bra med den markante spissen på neset der fyret står.

Den opprinnelige fyrbygningen ble først etablert i 1804 som et ledfyr for å skulle hjelpe sjøfarere å navigere trygt forbi de farlige klippene og skjærene i området. Det viste seg at lyskilden og plasseringen ikke var gunstig, lyset var for svakt og beliggenheten bidro til fare for skip fra sør som ikke kunne se fyret før de var nær skjærene, noe som gjorde det vanskelig å unngå dem.  For å bedre sikkerheten ble Agdenes fyr flyttet i 1836 til området noe nærmere fjorden. Den nye plasseringen gjorde det mulig for skip å se fyret tidligere og unngå skjærene på en tryggere måte.

Boligene på Agdenes fyr er samlet rundt er gårdstun og er fullt rehabilitert innvendig. Foto: Norsk Fyrforening

Nåværende fyrbygning, herunder maskinhus, fyrbetjentboligen og sommerbetjentboligen ble oppsatt i perioden 1956-1958. På den tiden bestod bemanningen av en Fyrmester og to fyrbetjenter som bodde henholdsvis i fyrmesterboligen og fyrbetjentboligen med sine familier. Om ferietiden var det også behov for en sommerbetjent.

Fyrbetjentboligen ble opprinnelig oppsatt på Utvær Fyr, som en erstatning for en nedbombing under 2.verdenskrig men deretter flyttet og tatt ned til Agdenes. Dagens fyrbygning ble bygget inntil maskinhuset og da fyret var operativt hadde det en lyshøyde på 37,8 meter over høyvann, med en rekkevidde på 16,9 nautiske mil.

Brygge- og landingsanlegget på Agdenes fyr er intakt. Foto: Norsk Fyrforening

Den nåværende kaien og moloen ble bygget i 1923. Agdenes fyr nedlagt i 1984 som bemannet fyrstasjon og erstattet med Ringflua fyrykt.  I 1988 overtok Forsvarsdepartementet eiendommen fra Kystverket. Foreningen Agdenes Fyr ble etablert i 1992 av ansatte ved tidligere Uttrøndelag politidistrikt som hadde interesse i fritids- og ferieformål mot at det ble utført dugnadsarbeid som innebar nødvendig vedlikehold. Foreningen består i dag av 50 medlemmer som har ansvar for vedlikehold av selve fyrbygningen.