Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

En fast møteplass for fyrene en gang i året var et av temaene som Norsk Fyrhistorisk Forening, NFHF tok opp med Kystverket Vest. Forslaget ble tatt godt i mot av representantene fra fyrene og av Kystverket. NFHF vil ta initiativet til et årlig møte i en av de fem regionene i året.  I region vest er det er 26 fyr, og fyrdriftere varsler om et vedlikeholdsetterslep på 2,6 milliarder kroner. Ødeleggelser etter vinterens kraftige uvær er også en utfordring for de frivillige som tar vare på fyrene. Kystverket opplyser imidlertid at det bør innhentes en takst og en oversikt over hvilke skader den enkelte fyrstasjon har fått. Kystverket sier videre at de vil søke om ekstra bevilgninger for å bøte på stormenes herjinger. Møtet med Kystverket Vest var et ledd i NFHS styreseminar på Utsira fyrstasjon som kommunen har ansvaret for. Med på både møtet med Kystverket og videre med til Utsira var også representanter for Kystverksmuseene. Styret i NFHF vil gi et innspill til Kystverket Vest om lyset i Utsira fyr som kun brukes ved spesielle anledninger.  –Lyset har stor kulturell betydning for lokalbefolkningen og vi vil arbeide for at fyr som har en slik status og som intakte linseapparat brukes etter innbyggerens ønske. På Utsira savner de lyset sitt, sier Birger Lindanger, styreleder i NFHF. Han kan ikke se at det er noen økonomisk gevinst å hente når fyret er koblet til det lokale strømnettet. Foto: Riksantikvaren