Atomdrevet fyrlykt på Kola
Norske myndigheter har bidratt til fjerning av strontuimbatterier fra 180 fyrlykter mellom Grense Jakobselv og Novaja Semlja. Her en friskmeldt lykt på Kolahalvøya som nå blir drevet av solcelle-energi. Foto: Fylkesmannen i Finnmark.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Revisors rapport som nå foreligger, finner ingen uregelmessigheter ved utbetalinger i de norsk-russiske atomprosjektene som Fylkesmannen i Finnmark forvalter.

I oktober meldte ulike media at det var avdekket uregelmessigheter ved utbetalinger i et norsk-russisk atomprosjekt. Det gjaldt kontrakten for avfallsbehandling av fyrlykter og montering av solceller (2088-2011). Fyr.no skrev om denne saken 31. oktober 2013.

– Det er kjedelig at vi ikke kan avvise dette på stående fot, men så lenge jeg ikke har innsyn i revisjonsrapporten, har jeg heller ikke mulighet til å gjøre tiltak nå, sa fylkesmannen Gunnar Kjønnøy til fyr.no i oktober. Nå bekrefter altså revisjonsrapporten at utbetalingene ikke strider med kontrakten.

Dette meldte Fylkesmannen i Finnmark på sine nettsider julaften.