Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Vi har mye å fortelle om fyr og kystkultur. Dette ønsker vi å dele med deg på Facebook. Siden det ikke er like morsomt med enveiskommunikasjon kan du legge igjen meninger og dele opplevelser med oss på FB og med andre fyr-venner. Slik tror vi at vi kan få enda større oppmerksomhet rundt fyr, vedlikehold, leieavtaler og hendelser langs kysten. Velkommen!