Mer en tusen mennesker har skrevet under på at fyrlykta på Stangholmen fyr utenfor Risør må få stå. Foto: Runde Nylund-Larsen

Kystverket har bestemt at fyrlykta på Stangholmen fyr skal fjernes, men det ønsker hverken Risørs-befolkning, fyrvert og restauratør Dag Eikeland eller Risørs ordfører Per Kristian Lunden. Norsk Fyrforening oppfordrer Kystverket til å la fyrlykta bli stående som kystkulturminne.

Lykta på søylen utenfor det gamle fyret er en viktig del av kystkulturmiljøet i den «Hvite by ved Skagerrak» som man ønsker å bevare der den står.

Fyrlykta ved Stangholmen som Kystverket vil fjerne. Foto: Henriette Marie Skjæveland

-Jeg har vært i dialog med Kystverket, men så langt har svaret vært at den gamle fyrlykta på søylen skal fjernes. Det vil i så fall være sterkt beklagelig, sier Dag Eikeland som driver restaurant på Stangholmen fyr. Han har satt i gang en underskriftskampanje for å redde fyrlykta. – Så langt har mer enn 1000 skrevet under. Daglig får jeg melding om at flere har skrevet under, sier han.

Stangholmen fyr ved Risør har flere tusen besøkende hvert år. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Ordfører støtte

Han får sin fulle støtte av Risørs ordfører Per Kristian Lunden, som er engasjert i kampen for fyrlykta på Stangholmen. – Kommunen jobber for å få Kystverket til å snu og la fyrlykta bli stående der den står i dag på Stangholmen, sier ordføreren til fyr.no.

Norsk Fyrforening mener fyrlykta er et viktig kystkulturminne som må få stå. Foto: Henriette Marie Skjæveland

-Norsk Fyrforening støtter Eikeland og Risørs kamp for at fyrlykta skal bli stående. Både det gamle fyret og fyrlykta på søylen er viktige kystkulturminner og er en del av Risørs identitet. Det er viktig å huske at Stangholmen fyr bel etablert så langt tilbake som in 1855 – på initiativ fra Risør Sjømannsforening, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Kommunal eiendom

Risør kommune har siden 1961 stått som eier av Stangholmen fyr. Kommunen fremleier fyret og fyrbygningene til restauratør Dag Eikeland. Ved siden av restauranten på Stangholmen så arrangerer han en rekke konserter ute på fyret hver sommer.

Restauranten på Stangholmen er unik og godt besøkt hver sommer. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Skjæveland er opptatt av det i uminnelige tider har stått sjømerke på Stangholmen – en stang fundamentert i stein – med en arm på toppen som viste rett lei. -Dette var et dagmerke, men det var stort behov for merking på nattestid også. Da var måtte man få et fyr på stedet. I 1854 bevilget Stortinget penger til bygging av fyret på Stangholmen som ble tent året etter. Samme år som den legendariske Carl Frederik Diriks – bedre kjent som Fyrdiriks – tiltrådte som Norges andre fyrdirektør. Ingen har gjort så mye for utviklingen av norske fyr som han. Det er trist hvis denne fyrlykta blir revet. Jeg minner om at Stangholmen er fyr som hvert år besøkes av tusenvis av mennesker, sier Skjæveland.