alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Vern og ny bruk av fyrstasjonene krever nytenking. Berit Johanne Vorpbukt, student ved Geografisk institutt ved NTNU i Trondheim, nærmer seg innlevering av en masteroppgave om det nye livet på fyrene. Hun har spesielt undersøkt og drøftet forholdet mellom fredning, frivillighet (organisasjoner, foreninger og personer) og verdiskapning.

Vorpbukt er fra Averøya på Nordmøre, og har hatt den fredete fyrstasjonen på Kvitholmen (Eide kommune, Møre og Romsdal) fra 1842 i særlig fokus, men med det nasjonale fyrlandskapet som bakteppe.