Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Valgkomiteen i Frivillighet Norge har sendt ut invitasjon til alle sine medlems­organisasjoner om å foreslå nye styremedlemmer til valget 29. mars. Komi­­teen ønsker forslag på 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

 

Komiteen gir følgende informasjon:

“Det er et mål at styret representerer hele frivilligheten. Det vil derfor være naturlig å skjelne til kategoriene i frivillighetsregisteret når styret skal settes sammen. Det gjøres oppmerksom på at kandidater som er på valg i 2011 vil bli forespurt om gjenvalg. Hvem som stiller til gjenvalg er p.t. ikke avklart.

Valgkomiteen ønsker i tillegg forslag på dyktige kandidater, særlig fra organisasjoner i kategorier som ikke er representert gjennom de styremedlemmene som blir sittende ett år til.

Valgkomiteen legger vekt på at det skal være omtrent like mange kvinner og menn i styret, og at styret må reflektere at frivilligheten er flerkulturell”.

 

NFHF er en nasjonal, frivillig og ideell organisasjon som gjennom sine med­lemmer gjør en stor innsats for samfunnet. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med offentlige myndigheter, på ulike vis. Det finnes mange dyktige og visjonære personer innenfor det frivillige fyrarbeidet. Med sin kompetanse vil slike personer kunne bidra til å løse viktige oppgaver innenfor styret i Frivillighet Norge, og samtidig synliggjøre og fremheve betydningen av frivillig innsats innenfor kultursektoren. Deltakelse i styrearbeid i Frivillighet Norge vil være krevende, men også givende for en person som ønsker å arbeide for å styrke frivillighetens kår i det norske samfunnet.

 

Kontakt gjerne foreningen@fyr.no for mer informasjon om Frivillighet Norge og nominasjonsprosessen.