Fristen for søknader til Sparebankstiftelsen DNB nærmer seg, og det er ingen aprilspøk!

– Datoen er 1. april, men ettersom det er 2.påskedag så har Sparebankstiftelsen DNB gjort oss oppmerksom på at søknadene bør sendes inn før årets påske, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Hun oppfordrer Norsk Fyrforenings medlemsfyr i Telemark, Vestfold, Akershus og Østfold om å benytte anledningen til å søke om midler til prosjekter på fyrene. –  Det finnes en rekke sparebankstiftelser over hele landet som har samme formål som Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg til organisasjoner på Østlandet så gir stiftelsen også støtte til prosjekter av nasjonal betydning over hele landet, sier Skjæveland.

Søknader om støtte på under 50 000 kroner kan sendes uavhengig av søknadsfristen.