Fylkesordfører Arne Thomassen i Agder foretok den offisielle åpningen av Oksefjorden fyrlykt som kystkulturminne. Fyrlykta blir tatt vare på av Møkkalassets Venner. Foto: Norsk Fyrforening

-Vi er helt avhengig av den dugnadsinnsatsen som dere frivillige gjør for å ta vare på våre fyr, fyrlykter og kystkulturminner, sa fylkesordfører Arne Thommassen da han åpnet Oksefjorden fyrlykt som kystkulturminne ved Flosta Motorbåtforenings klubbhus ved Kilsund utenfor Tvedestrand.

Fylkesordføreren var helt åpen på at det offentlig dessverre ikke har tilstrekkelig med midler til å kunne ta vare på alle kulturminnene. -Derfor er det så viktig for hele samfunnet at vi har frivillige som legger ned stor innsats for å ta vare kystkulturminner som det Møkkalasset Venner har gjort med Oksefjorden fyrlykt.

Det var mange som hadde møtt frem for å være til stede ved åpningen av Oksefjorden fyrlykt som kystkulturminne. Her er styreleder i Flosta Motorbåtforening i samtale med fylkesordfører Arne Thomassen og Knut Mørland fra Torungens Venner. Foto: Norsk Fyrforening

Sikker seilas

Arne Thommassen trakk også frem den store betydningen fyr og fyrlykter har hatt for å sikre sikker seilas. – Tenk på millioner av mennesker og skip som er kommet trygt i havn takket være fyrlyktene, sa han videre.

Han trakk også frem betydningen av tåkelurene og minnes tåkeluren på Saltholmen fyr fra sin barndom. Han skrøt videre av Møkkalassets Venner som med sitt arbeid tar vare på de kystkulturelle tradisjonene i Flosta – og Tvedestrandsregionen.

Restauranteier Mia Åbonde og hennes folk fra restaurant Trattoria Mia sto for servering av fingermat og drikke under åpningen. Foto: Norsk Fyrforening

– Dere har gjort en strålende jobb, sa Thomassen, som understreket at det å få plassert fyrlykta på det nye stedet ikke er et arbeid som er gjort på en ettermiddag.  Her ligger det mye dugnadsinnsats bak. Det er en ære for meg å kunne klippe den røde snora og erklære Oksefjorden fyrlykt åpnet som kystkulturminne.

Det var mange mennesker som hadde funnet veien til åpningsseremonien ved klubbhuset til Flosta Motorbåtforening. Seremonien fant sted samtidig med åpningen av den nye restauranten «Trattoria Mia» i klubbhuset. Flosta Motorbåtforening hadde i samarbeid med Møkkalassets Venner og restauranten sørget for servering av fingermat og drikke de mange som var kommet for å ta del i åpningsseremonien.

Mange hadde funnet veien til fyrlykta ved Staubøfjorden. Foto: Norsk Fyrforening

Styreleder i motorbåtforeningen, Høye G. Høyesen, ønsket alle velkommen og i sin tale understreket han også betydningen av dugnadsinnsatsen i Flosta.

Ute av drift

Oksefjorden fyrlykt ble satt ut av drift i 2021 i forbindelse med oppgraderingen av skipsleia og merking med nye sjømerker. Fyrlykta sto på Havneholmen i Holmesund ved innseilingen til Tvedestrand. – Det betyr mye for hele Agders kystkultur – ikke bare for oss i Flosta – at fylkesordføreren gjør dette. Flosta og Sørlandet har spilt en lang og viktig rolle i utviklingen av det Norge vi ser i dag. Det de «hvite seil» som skaffet landet inntekter og velstand på 1800-tallet, sier styreleder Sven Gjeruldsen i Møkkalassets Venner. Han er for øvrig også styreleder i Norsk Fyrforening.

Frivillig innsats og dugnad

Gjeruldsen bet seg merke i fylkesordførerens ord om viktigheten av den frivillige innsatsen som daglig legges ned på norske fyr fra nord til sør. -Dette viser at den enorme dugnadsinnsatsen som gjøres på fyrene av venneforeningene blir sett av politikerne. På sikt håper jeg at dette også skal gi seg utslag i økte bevilgninger til kystkulturen på Agder og i landet for øvrig.

Takk til Kystverket

Sven Gjeruldsen vil også rette en takk til Kystverket som overlot ansvaret for fyrlykta til Møkkalassets Venner. – Vi har leieavtale med Kystverket om Ytre Møkkalasset fyr og fyret har vært vår hovedprioritet siden venneforeningen ble stiftet i 2007. Samtidig er vi opptatt av å ta vare på den rike kystkulturen vi har i Flosta og Tvedestrand. Derfor tok vi kontakt med Kystverket for å høre om vi kunne få overta to fyrlykter i vårt nærområde som skulle deaktiveres. Kystverket var positive til våre tanker. Vi fikk overta begge fyrlyktene. Jeg vil rette en stor takk til Kystverket ved Belinda Pedersen for den smidighet som er kommet Møkkalassets Venner til del.  Nå som Oksefjorden fyrlykt har fått sitt nye hjem, skal vi i gang med å reetablere gangbroen ut til lykta på Kvaknes – slik at den også blir tilgjengelig for allmennheten, sier Sven Gjeruldsen.

Oksefjorden fyrlykt har fått nytt hjem. Foto: Norsk Fyrforening

Gi kunnskap

-Dette gjør at Møkkalassets Venner får muligheten til å vise og fortelle hvor viktig fyr og fyrlykter er for sikkerheten til sjøs. Vi håper at lyktas plassering skal bidra til å gi kommende generasjoner kunnskap om vår maritime kulturhistorie, avslutter han.