Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Foto: Riksantikvaren

Ikke bare norske forskere, men også østerriske fugletittere kommer for å studere lomvien, på Hornøya utenfor Vardø. Det samme gjør både spanjoler og finner, sammen med forskere som har holdt på i  22 år med å forke på blant annet lomvi. Den er så stedsbunden at en nærmest kan finne igjen det ene eksemplaret år etter år på nøyaktig samme sted på øya.

Vil man ha et overblikk over det yrende fuglelivet, er ikke overraskende fyret og øyas høyeste punkt et velegnet sted å sitte.

Hentet fra: Finnmarken 19.07.2012