Fyr over hele landet har tatt del i markeringen av Kystens dag.  – Det er flott at man kan sette kystkultur, vern og ny bruk av kystkulturminnene i fokus på en dag som denne, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Kystens dag er innstiftet av Forbundet Kysten og dagen arrangeres i samarbeid med Norsk Forening for Fartøyvern. – Selv om vi ikke er en del av dette samarbeidet så synes vi det er hyggelig å delta på lokale arrangement der det er naturlig, legger styreleder Gjeruldsen til.  

Standen til Torungens Venner var godt synlig med en to meter tro kopi av fyret på Store Torungen. Fra venstre Bjarne Hiis, Toralf Taraldsen og Christian Lien. Foto: Norsk Fyrforening

I Arendal var det liv og røre i Pollen med mange smekre eldre sjekter/snekker, dampbåt og seilskuter – alle driftet og tatt vare på av frivillige lag og foreninger. På Kanalplassen var det rekke stands og utstillinger – alt med tilknytning til kyst og kystkultur.

Dette dampskipet vakte oppsikt i Pollen i Arendal. Foto: Norsk Fyrforening

En av de mange frivillige lagene som hadde stand var venneforeningen som har leieavtale med Kystverket om drift av fyrstasjonene Lille og Store Torungen. Det var en hektisk trafikk av nysgjerrige mennesker om ville vite mer om fyrene og ikke minst tåkeluren som gikk hvert femte minutt.

Norsk Fyrforenings styreleder Sven Gj. Gjeruldsen presenterer foreningens populære bok «Fyrglede» under Kystens Dag i Arendal. Salget av bok, tatoveringer og t-skjorter gikk unna. Foto: Torungens Venner

– Vi jobber for å få reetablert tåkeluren – lyden av Arendal. En del av dette prosjektet er at vi har fått lagt noen to meter tro kopier av Torungen fyr som står rundt i byen, og hver gang det blir født et barn på sykehuset, så lyder luren utover byen, forteller styremedlem Bjarne Hiis i Torungens Venner. Sammen med His var styreleder Toralf Taraldsen og styremedlem Christian Lien glødende opptatt med å formidle lokal fyr- og kystkultur i mange timer lørdag fyr- og ettermiddag.

Aktive styremedlemmer i Torungens Venner markerte fyrstasjonene – Lille og Store Torungen – under Kystens Dag. Fra venstre Bjarne Hiis, Toralf Taraldsen og Christians Lien. Foto: Norsk Fyrforening

Folk i Arendal er opptatt av sine tvillingfyr der de står ytterst i havgapet og viser trygg lei inn Galtesund. Mange skrøt av det arbeidet som venneforeningen gjør på de to fyrene. Flere fortalte om hyggelige opplevelser på Torungene – det være seg de hadde vært på dagstur eller hadde benyttet seg av overnattingstilbudet der ute. –  Det er flott se at folk er opptatt av fyr og kystkultur. Medlemskap og t-skjorter med «de tvende fyr» gikk unna. Det samme gjaldt Norsk Fyrforenings nye fargeleggingsbok «Fyrglede» og tatoveringer. Dette var noe folk virkelig var interessert i, sier Norsk Fyrforenings styreleder.

I Pollen o Arendal kunne man ser resultater av hva de frivillige legger med av dugnadstimer for å ta vare på vår kystkultur. Foto: Norsk Fyrforening

– På en dag som Kystens Dag der mange frivillige lag og foreninger får vist seg frem, så håper jeg at folk ser hva de frivillige gjør gjennom utallige timer med dugnadsinnsats for å ta vare på det vi alle ofte tar for gitt. Det gjør seg ikke selv. Jeg håper Kystens Dag bidrar til at publikum ser verdien av det arbeidet som gjøres og at det kan få flere til engasjere seg i frivillig arbeid. Det trenger vi, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen som representerte Norsk Fyrforening på standen til Torungens Venner.