Bli kjent med norske fyr og Norsk Fyrhistorisk Forening på vår nyoppussede nettside.

Nå kan vi glede oss over å ha fått på plass ny nettside, som er bedre tilpasset både mobil og nettbrett enn den gamle. Vi håper at dere finner greit fram i menyene og etter hvert blir fortrolige med nytt utseende. Nytt er også at dere snart kan bla og lese i den nye boka om besøksfyr som kommer i høst. Oversikten over de norske fyrene finner du fortsatt på fyr.no.

Vi vil oppfordre dere som holder til på knauser og skjær, hegner om og vedlikeholder fyrene våre, om å sende oss tekster og bilder og fortelle oss fra arbeidet. Vi deler det gjerne her på nettsida.

Ønsker dere alle en god arbeidshøst!
Heidi, styreleder
Norsk Fyrhistorisk Forening