Torungen fyrstasjon. Foto: Torungens Venner.

Fyrene er samlingspunkter på nasjonaldagen. I år blir flaggheisingen på Torungen sendt direkte på NRK – med et lite glimt av fyrhistorien innbakt.

Fra kl. 8.05 synger barnekoret og flagget heises, forteller Knut Mørland, «nasjonalparkfyrforvalteren» på den vesle øya ved innseilingen til Arendal.

Fyrdirektoratets flagg

Fyrdirektoratet ble opprettet i 1841, og fra 1840-tallet til 1860 skjøt den norske fyrbyggingen fart. Hele 48 fyrstasjoner ble bygd i perioden, deriblant de to på øyene Store og Lille Torungen.
– I år er det norske flagget 200 år, men på Torungen flagger vi med Fyrdirektoratets flagg. Dette splittflagget ble laget i 1842, men aldri tatt i bruk. I midtfeltet er det kongekrone og ordet «Fyr», sier Mørland.

Knut Mørland og Torungens Venner har i en årrekke tatt imot gjester på fyret. Foto: Elisabeth Carrera, 2021.

På 17. mai er det Jon Gelius som rapporterer fra Torungen. Hele landet vil få høre nasjonalsangen direkte fra den flotte fyrstasjonen utenfor Arendal.

Les om Torungen fyrstasjon.