alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverket Nordland har gjennomført rehabilitering av fyrbygningen på Anda fyrstasjon i Øksnes kommune. Arbeidene har vært omfattende, og Kystverkets «fyr-lag» har stått for rehabiliteringen, som er gjennomført med svært godt resultat.

Anda fyr er det siste av vel 200 bemannete fyr som er bygd i Norge, og er også det eneste som hadde elektrisk strøm fra starten. Fyret ble opprettet i 1932 og automatisert og avfolket i 1987. Fyrbygningen er modernisert, men har mange opprinnelige bygningselementer bevart.

Landingsforholdene ved holmen er vanskelige. Dette kan gagne kolonien av lundefugl, som har hekkeområde her. Holmen er foreslått vernet som naturreservat etter lov om naturvern i kystverneplanen for Nordland.

 

Anda fyr har, som så mange andre fyr, navn etter fyrholmen. I dette tilfelle gjelder det holmen Anden. Skrivemåten av fyrnavnet avviker dermed fra skrivemåten av holmenavnet. Fyrnavnet kan som en følge av det lett forbindes eller forveksles med navnet på den vesentlig større øya Andøya østafor holmen (i det lokale talemålet ofte benevnt Anda).