Fyrets dag Utsira
(Klikk på bildet for større visning)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrgalleriet på Utsira fyr har utsirakvinner og Stemmerettsjubileet som tema når galleriet søndag 16. juni åpner dørene på vidt gap. Samtidig markeres Fyrets dag i det unike øysamfunnet like sørvest av Haugesund, der fyret spiller en sentral rolle.

Utsira markerer 100 årsjubileet med å trekke fram ordfører Aasa Helgesen som Utsiras foregangskvinne og Norges første kvinnelige ordfører, fra 1926 til1928. Nå suppleres altså markeringen med Marit Eide Klovnings kvinneportretter fra øya.

Med arbeidsminister Anniken Huitfeldt som gjest 10.juni markerte kommunen åpningen av jubileet og utstillingen «Er vi først satt inn i styre skal vi også styre. Vi vil ikke være noen kastekjepper!». En utstilling om ordfører Åsa Helgesen og ‘Kvinnestyret’ som styrte kommunen fra 1926-1928 (valgperioden 25-28).

Utsira kommune med sine 215 innbygggere er av Norsk Kulturforum Rogaland (NOKU) kåret til Rogalands kulturkommune for 2013. Utsira fyrs rolle som kulturminne og kulturformidler er en viktig grunn for at prisen gikk nettopp til Utsira.

Her er et utdrag av NOKUS begrunnelse:

«Utsira er med sine 215 innbyggere landets befolkningsmessig minste kommune. Øykommunen har likevel et interessant og imponerende kulturliv som omfatter så vel det brede hverdagstilbudet som bemerkelsesverdige kunstprosjekter. Med utgangspunkt i et bredt folkelig engasjement og stor dugnadsinnsats kombinert med kommunal tilrettelegging og en planmessig satsing, har Utsira de siste årene både fått på plass nye arenaer og huset kulturfestivaler og kulturarrangement som har vekt oppsikt internasjonalt. Disse speiler og styrker den lokale identiteten knyttet til Utsira som øysamfunn og fyrstasjon.

Selv framhever kommunen betydningen av et rikt kulturliv for så vel folkehelsen og trivselen som samfunns– og næringsutviklingen på øya. Dette er også nedfelt i kommunens kulturplan. Videre trekkes satsingen On the Edge/En kjede av fyr fram som inspirerende, lærerik og viktig for at kommunen i dag tør å satse offensivt og dristig også på smalere kunstprosjekter. On the Edge/En kjede av fyr begynte som et Stavanger2008 – europeisk kulturhovedstadsprosjekt, der Utsira fyrstasjon sammen med seks andre nedlagte fyr i Rogaland gikk sammen om å bruke byggene som arenaer for kunstutstillinger og andre typer kulturarrangement. Prosjektet ble så vellykket at det er videreført i årene etterpå.

Utsira fyrstasjon er også arena for A Day At The Lighthouse, en alternativ årlig musikk- og kunstfestival med så vel lokale som internasjonale artister og arrangører. Fyrstasjonen rommer også en egen kunstnerleilighet, som så langt er benyttet av en rekke lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Sammen med Dalanaustet er Utsira fyrstasjon blant kommunens viktigste kulturminner.»

Heidi Eikremsvik